Cách xử lý đối với hóa đơn chưa đóng dấu

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 16/07/2024 2 phút đọc
Hỏi: Hiện nay Công ty em đã thay đổi tên Công ty đổi sang dùng dấu mới. Nhưng có 1 tờ hóa đơn tại thời điểm dùng dấu cũ em chưa đóng dấu tròn của Công ty, giám đốc đã ký đầy đủ. Em muốn hỏi có cách nào để xử lý tờ hóa đơn đó không ạ? Và trong trường hợp nếu bị phạt thì mức phạt là bao nhiêu đối với tờ hóa đơn chưa đóng dấu đó ạ. Trả lời: Theo quy định tại Luật kế toán 2003, những chứng từ kế toán phát hành ngoài đơn vị , theo yêu cầu của khách hàng, phải ký tên và đóng dấu của lãnh đạo đơn vị Theo quy định tại điều 16 khoản 2, mục d , thông tư 39/2014/TT-BTC quy định:
  1. d) Tiêu thức “người bán hàng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)”
Trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn. Nhưng không quy định hóa đơn lưu tại đơn vị phải đóng dấu. Vì thế, hóa đơn lưu tại đơn vị, bạn ghi đúng nội dung với hóa đơn giao cho khách, đủ chữ kỹ của những người có liên quan là được. KHông cần phải đóng dấu vào hóa đơn lưu tại đơn vị
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Cách xuất hóa đơn điều chỉnh

Cách xuất hóa đơn điều chỉnh

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo