Chuyển nhượng vốn góp dùng tiền mặt hay chuyển khoản

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 23/06/2016 5 phút đọc

Trường hợp Doanh nghiệp thực hiện mua bán, Chuyển nhượng vốn góp giữa các đơn vị Doanh nghiệp hoặc cá nhân thì sẽ được thực hiện thông qua hình thức nào? Chuyển nhượng vốn góp dùng tiền mặt hay chuyển khoản. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ như sau

Chuyển nhượng vốn góp dùng tiền mặt hay chuyển khoản

- Căn cứ Nghị định số 222/2013/NĐ-CP ngày 21/12/2013 của Chính phủ về thanh toán bằng tiền mặt, tại Điều 6 quy định về giao dịch tài chính của doanh nghiệp: “Các doanh nghiệp không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp. Các doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng không sử dụng tiền mặt khi vay và cho vay lẫn nhau.

Chuyển nhượng vốn góp dùng tiền mặt hay chuyển khoản
Chuyển nhượng vốn góp dùng tiền mặt hay chuyển khoản

- Căn cứ Thông tư số 09/2015/TT-BTC ngày 29/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 222/2013/NĐ-CP, tại Điều 1 quy định về phạm vi điều chỉnh: "Thông tư này hướng dẫn hình thức thanh toán của doanh nghiệp trong các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác và hình thức thanh toán của các doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng trong quan hệ vay, cho vay và trả nợ vay lẫn nhau trên lãnh thổ Việt Nam”.

Tại điều 3 có nêu 1. Các doanh nghiệp không sử dụng tiền mặt (tiền giấy, tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nước phát hành) để thanh toán khi thực hiện các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác. 2. Khi thực hiện giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác, các doanh nghiệp sử dụng các hình thức sau: a) Thanh toán bằng Séc; b) Thanh toán bằng ủy nhiệm chi – chuyển tiền; c) Các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt phù hợp khác theo quy định hiện hành. 3. Doanh nghiệp khi thực hiện giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác bằng tài sản (không phải bằng tiền) thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Theo đó, Thông tư số 09/2015/TT-BTC hướng dẫn hình thức thanh toán trong các giao dịch góp vốn, mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp của doanh nghiệp vào doanh nghiệp khác; và trong quan hệ vay, cho vay và trả nợ vay lẫn nhau của các doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng. Doanh nghiệp không được sử dụng tiền mặt trong chuyển góp vốn vay, mua bán, chuyển nhượng vốn góp giữa các doanh nghiệp

Đối với các giao dịch cá nhân góp vốn vào doanh nghiệp, cá nhân cho doanh nghiệp vay hoặc doanh nghiệp cho cá nhân vay: Đề nghị Công ty và cá nhân có liên quan thực hiện góp vốn, vay hoặc cho vay phải đảm bảo tính chính xác, trung thực, có đầy đủ hồ sơ, chứng từ và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật về các giao dịch này.

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Xử phạt hóa đơn bất hợp pháp đối với doanh nghiệp

Xử phạt hóa đơn bất hợp pháp đối với doanh nghiệp

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo