Chứng từ thanh toán qua ngân hàng cho hàng hóa xuất khẩu

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 14/06/2016 5 phút đọc

Việc Doanh nghiệp thực hiện xuất khẩu cho công ty nước ngoài và thanh toán qua hai ngân hàng của hai đơn vị cần những giấy tờ gì để chứng minh cũng Doanh nghiệp Việt nam có đủ điều kiện được hoàn thuế GTGT đối với các hoạt động xuất khẩu không? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Chứng từ thanh toán qua ngân hàng cho hàng hóa xuất khẩu giữa hai ngân hàng

Chứng từ thanh toán qua ngân hàng cho hàng hóa xuất khẩu

Chứng từ thanh toán qua ngân hàng cho hàng hóa xuất khẩu
Chứng từ thanh toán qua ngân hàng cho hàng hóa xuất khẩu

heo hưóng dẫn Điểm a Khoản 3 Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT:

"3. Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng

a) Thanh toán qua ngân hàng là việc chuyển tiền từ tài khoản của bên nhập khâu sang tài khoản mang tên bên xuất khẩu mở tại ngân hàng theo các hình thức thanh toán phù hợp với thỏa thuận trong hợp đồng và quy định của ngân hàng. Chứng từ thanh toán tiền là giấy bảo cỏ của ngân hàng bên xuất khâu vê sô tiên đã nhận được từ tài khoản của ngân hàng bên nhập khẩu. Trường hợp thanh toán chậm trả, phải có thỏa thuận ghi trong hợp đồng xuất khâu, đên thời hạn thanh toán cơ sở lánh doanh phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Trường hợp uỷ thác xuất khẩu thì phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng của phía nước ngoài cho bên nhận uỷ thác và bên nhận uỷ thác phải thanh toán tiền hàng xuất khấu qua ngân hàng cho bên uỷ thác. Trường hợp bên nước ngoài thanh toán trực tiếp cho bên uỷ thác xuất khẩu thì bên uỷ thảc phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng và việc thanh toán như teên phải được quy định trong hợp đồng."

Do vậy, Trường hợp Doanh nghiệp Việt Nam được Ngân hàng của đơn vị mình cấp giấy các chứng từ thanh toán đối với các hoạt động thanh toán từ phía đối tác cũng như Doanh nghiêp tập hợp được các bảng kê chứng từ xác nhận khách hàng nước ngoài đã thanh toán cho đơn vị thông qua Ngân hàng của Doanh nghiệp được coi là Bộ chứng từ thanh toán hợp lệ. Khi đó, Doanh nghiệp đủ một điều kiện để được hoàn thuế GTGT

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Chuyển nhượng tài sản thế chấp từ ngân hàng

Chuyển nhượng tài sản thế chấp từ ngân hàng

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo