CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI TỪ 6/2014 ĐẾN NAY

haivtca Tác giả haivtca 04/04/2015 7 phút đọc

Mùa Quyết toán thuế năm 2014 đã qua đi, Chúng ta hãy nhìn lại từ năm 2014 đến nay hàng loạt chính sách thuế thay đổi, từ thuế GTGT, Thuế TNDN, Hóa đơn, hay Luật quản lý thuế.... Trong các Luật thuế đó cũng có những thay đổi làm bước tiến trong cải cách hành chính thuế ở Việt Nam. Hướng đi của ngành thuế ngày càng thể hiện rõ rệt, đơn giản hóa các thủ tục thuế cũng như các chính sách thuế cũng có những điểm mở dần cho các Người nộp thuế. Sau đây Đại lý thuế Công Minh xin được tóm tắt và chia sẻ tổng hợp các chính sách đó để bạn đọc, hay người nộp thuế có thể tổng hợp lại những điểm mới trong năm qua.

Hệ thống toàn bộ các sắc thuế hiện nay mới nhất xem tại đây

* Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (Xem nội dung điểm mới)

* Công văn số 767/TCT-CS ngày 05/03/2015 của Tổng cục Thuế về việc giới thiệu các nội dung mới của Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 về thuế GTGT, quản lý thuế và hóa đơn (Xem nội dung)

* Bài giảng về Thông tư số 26/2015/TT-BTC (Xem nội dung) ------------------------------

* Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế (Xem nội dung)

* Công văn số 4716/TCT-CS ngày 24/10/2014 v/v giới thiệu nội dung mới của Thông tư số 151/2014/TT-BTC (Xem nội dung)

* Bài giảng về Thông tư số 151/2014/TT-BTC (Xem nội dung) Van-ban-phap-luat-thue-moi-ban-hanh-774x320  

* Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013; Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013; Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013; Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 và Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014, Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế (Xem nội dung)

* Công văn số 3609/TCT-CS ngày 26/08/2014 của Tổng cục Thuế về việc giới thiệu các nội dung mới của Thông tư số 119/2014/TT-BTC về cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế (Xem nội dung)

* Bài Giảng Thông tư số 119/2014/TT-BTC (Xem nội dung)

------------------------------

* Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (Xem nội dung)

* Công văn số 2785/TCT-CS ngày 23/7/2014 v/v giới thiệu nội dung mới của Thông tư số 78/2014/TT-BTC về thuế TNDN (Xem nội dung) (Tải Công văn tại đây)

* Bài Giảng Thông tư số 78/2014/TT-BTC (Xem nội dung)

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Xử lý vi phạm về thuế

Xử lý vi phạm về thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo