Itaxviewer 1.0.6, sửa lỗi phiên bản không đúng khi xem tờ khai 04/GTGT

haivtca Tác giả haivtca 04/04/2015 1 phút đọc

Ngày 04 tháng 03 năm 2015, Tổng cục thuế vừa update phần mềm Itaxviewer 1.0.6, sửa lỗi phiên bản không đúng khi xem tờ khai 04/GTGT được kết xuất ra từ phần mềm HTKK 3.3.1 và nhiều lỗi khác. Các phiên bản cũ nếu các doanh nghiệp không sử dụng mẫu 01/GTGT thì không cần update.

Link dowload phần mềm Itaxviewer 1.0.6 tại đây

  Các bài viết liên quan: Một số lỗi khi thực hiện nộp tờ khai, Lỗi khi mới đăng nhập..

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Đại lý thuế uy tín nhất Hà Nội

Đại lý thuế uy tín nhất Hà Nội

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo