Quy định nộp thuế bảo vệ môi trường

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 02/04/2015 5 phút đọc

Ngày 31/12/2014, Cục thuế tỉnh Bình Định có gửi công văn số 2669/CT-THNVDT lên tổng cục thuế hỏi về thuế bảo vệ môi trường đối với hàng hóa trôi nổi trên thị trường không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ngày 30/03/2015, Tổng cục thuế ban hành công văn số 1078/TCT-CS giải đáp thắc mắc về vấn đề này. Đại lý thuế Công Minh xin tóm tắt:

Quy định nộp thuế bảo vệ môi trường
Quy định nộp thuế bảo vệ môi trường

Nội dung quy định nộp thuế bảo vệ môi trường

Tại điều 7, Luật quản lý thuế 78/2006/QH11 quy đinh nghịa vụ người nộp thuế

  1. Đăng ký thuế, sử dụng mã số thuế theo quy định của pháp luật.
  2. Khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng thời hạn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế.
  3. Nộp tiền thuế đầy đủ, đúng thời hạn, đúng địa điểm.
  4. Chấp hành chế độ kế toán, thống kê và quản lý, sử dụng hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.
  5. Ghi chép chính xác, trung thực, đầy đủ những hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế, khấu trừ thuế và giao dịch phải kê khai thông tin về thuế.
  6. Lập và giao hoá đơn, chứng từ cho người mua theo đúng số lượng, chủng loại, giá trị thực thanh toán khi bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật.
  7. Cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế, số hiệu và nội dung giao dịch của tài khoản mở tại ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác; giải thích việc tính thuế, khai thuế, nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế.
  8. Chấp hành quyết định, thông báo, yêu cầu của cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế theo quy định của pháp luật.
  9. Chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật trong trường hợp người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền thay mặt người nộp thuế thực hiện thủ tục về thuế sai quy định.

Tại khoản 1 , khoản 4, Điều 3 Luật Thuế bảo vệ môi trường 57/2010/QH12 có quy định đối tượng chịu thuế

  1. 1.Xăng, dầu, mỡ nhờn, bao gồm:a)Xăng, trừ etanol;b)Nhiên liệu bay;c)Dầu diezel; d)Dầu hỏa; đ)Dầu mazut; e)Dầu nhờn; g)Mỡ nhờn. 4.Túi ni lông thuộc diện chịu thuế.

Theo đó, các gia định, hộ kinh doanh được cơ quan Nhà nước cấp giấy phép đăng kí kinh doanh đối với mặt hàng chịu thuế bảo vệ môi trường thì phải xuất trình được hóa đơn của nhà cung cấp nếu không thì gia đình, hộ kinh doanh đó đó là đối tượng nộp thuế bảo vệ môi trường

Công văn số 1078/TCT-CS

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo