Cách xử lý khi mất hóa đơn đầu vào liên 2 như thế nào?

haivtca Tác giả haivtca 01/10/2015 5 phút đọc
Câu hỏi: Công ty mất hóa đơn liên 2 thì có thể xin lại liên 1 để sao y bản chính được không? Thủ tục như thế nào và căn cứ văn bản pháp luật nào để thực hiện? Có bị phạt không? Cách xử lý khi mất hóa đơn đầu vào liên 2? Trả lời: Câu hỏi cảu bạn được Đại lý thuế Công Minh xin giải đáp, trả lời như sau: cach-xu-ly-khi-mat-hoa-don-dau-vao-lien-2-va-dau-ra Căn cứ Thông tư 10/2014/TT-BTC tại Điều 24 quy định về xử lý đối với hành vi mất cháy hỏng hóa đơn như sau: “1. Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập phải lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.8 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn. Trường hợp ngày cuối cùng (ngày thứ 05) trùng với ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đó. 2. Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán đã lập hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đó người bán hoặc người mua làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản và người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua. Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao có ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) của người bán kèm theo biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế. Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.” Căn cứ theo quy định trên khi làm mất hóa đơn bạn phải thông báo cho cơ quan thuế trong thời gian 5 ngày kể từ khi mất hóa đơn. Công ty bạn bị xử phạt hành vi làm mất hóa đơn theo quy định tại Khoản 1, Điều 12, Thông tư 10/2014/TT-BTC. Bạn và người bán lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào và người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua. Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao có ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) của người bán kèm theo biên bản về việc mất liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế. Bạn tham khảo thêm bài viết : Cách xử lý đối với trường hợp làm mất, cháy, hỏng hóa đơn Hệ thống những điều cần biết tổng quan về hóa đơn Xử lý mất hóa đơn an toàn
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Xử phạt vi phạm hành chính về thuế không lập biên bản

Xử phạt vi phạm hành chính về thuế không lập biên bản

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo