Xử phạt vi phạm hành chính về thuế không lập biên bản

haivtca Tác giả haivtca 30/09/2015 5 phút đọc

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Xử phạt vi phạm hành chính về thuế không lập biên bản theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Theo đó, những hành vi vi phạm hành chính về thuế không lập biên bản sẽ bị xử phạt theo trường hợp phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền với các cá nhân tổ chức. Cụ thể....

Buộc chấm dứt hành vi vi phạm hành chính về thuế

Công chức thuế đang thi hành công vụ phát hiện tổ chức, cá nhân đang thực hiện hành vi vi phạm hành chính về thuế thì buộc tổ chức, cá nhân đó chấm dứt hành vi vi phạm hành chính về thuế. Buộc chấm dứt hành vi vi phạm hành chính về thuế được thực hiện bằng lời nói, văn bản hoặc hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Xử phạt vi phạm hành chính về thuế không lập biên bản

Xử phạt vi phạm hành chính về thuế không lập biên bản
Xử phạt vi phạm hành chính về thuế không lập biên bản

1. Xử phạt vi phạm hành chính về thuế không lập biên bản được áp dụng trong trường hợp xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 250.000 đồng đối với cá nhân, 500.000 đồng đối với tổ chức và người có thẩm quyền xử phạt phải ra quyết định xử phạt tại chỗ.

2. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế tại chỗ phải ghi rõ: ngày, tháng, năm ra quyết định; họ, tên, chức vụ của người ra quyết định xử phạt; họ, tên, địa chỉ của cá nhân vi phạm hoặc tên, địa chỉ của tổ chức vi phạm; hành vi vi phạm; địa điểm xảy ra vi phạm; chứng cứ và tình tiết liên quan đến việc giải quyết vi phạm; điều, khoản của văn bản pháp luật được áp dụng. Trường hợp, phạt tiền thì ghi rõ mức tiền phạt trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Mời các bạn xem tiếp một số bài viết liên quan:

Từ khóa: Xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản, Xử lý vi phạm hành chính về thuế không lập biên bản, Xử phạt vi phạm hành chính về thuế không lập biên bản

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Giao quyền xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Giao quyền xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo