Kê khai hóa đơn mua hàng

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 18/07/2024 1 phút đọc
Hỏi: Mua hàng hóa đơn đầu vào tháng 07/2013 không kê khai thuế đến tháng 09 mới kê khai, nhưng tháng 08 lại xuất hóa đơn bán hàng đó và kê vào bảng kê bán ra vào tháng 08. Giải quyết thế nào? Trả lời: Việc kê khai thuế không đồng nhất với việc hạch toán. Khi hàng về, căn cứ hoá đơn, làm nhập kho, bạn phải căn cứ vào hoá đơn và phiếu nhập kho để hạch toán tăng số lượng và giá trị hàng nhập kho. Khi xuất bán, trong kho bạn đã có hàng. Việc bạn kê khai thuế của hoá đơn đó sau cả khi mua, khi bán không làm ảnh hưởng tới hàng tồn kho.
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Cách xử lý đối với hóa đơn chưa đóng dấu

Cách xử lý đối với hóa đơn chưa đóng dấu

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo