Trợ cấp mai táng cho người tham gia bảo hiểm bắt buộc

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 18/07/2024 4 phút đọc

Đối với những người tham gia bảo hiểm bắt buộc thì sau khi chết, người lo mai táng sẽ được hưởng chế độ như thế nào để lo người cho người đã mất Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Trợ cấp mai táng cho người tham gia bảo hiểm bắt buộc

Chế độ mai táng cho người tham gia BHXH bắt buộc

Đối tượng được hưởng trợ cấp mai táng Trợ cấp mai táng cho người tham gia bảo hiểm bắt buộc

Theo quy định tại điều 66 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, các đối tượng được hưởng trợ cấp mai táng gồm:

1. Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là công dân Việt Nam, bao gồm:

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên;

b) Cán bộ, công chức, viên chức;

c) Công nhân quốc phòng, công nhân công an;

d) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân đội nhân dân, công an nhân dân;

đ) Hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân và hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn;

e) Người làm việc có thời hạn ở nước ngoài mà trước đó đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

2 Người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội;

3. Người đang hưởng lương hưu; hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đã nghỉ việc.

Mức hưởng trợ cấp mai táng

Trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương tối thiểu chung.

Trường hợp, người lo mai táng bị Tòa án tuyên bố đã chết thì thân nhân của người lo mai táng sẽ đứng ra chịu trách nhiệm lo và nhận trợ cấp mai táng thay cho người đó.

Các bài viết tham khảo

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Trợ cấp bảo hiểm cho người lao động bị tại nạn nhiều lần

Trợ cấp bảo hiểm cho người lao động bị tại nạn nhiều lần

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo