Các khoản chi cho con người lao động có thành tích tốt trong học tập

haivtca Tác giả haivtca 28/03/2015 7 phút đọc

Trong công ty có rất nhiều khoản chi phí hỗ trợ cho con người lao động và một trong những khoản chi phí đó là khoản chi cho con em người lao động có thành tích học tập tốt trong cả năm học. Vậy những khoản chi này có được tính vào chi phí được trừ hay không?

tax-tips copy

1. Chính sách thuê.

Thông tư 78/2014/TT-BTC tại Điều 6, Khoản 1 quy định các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau:

1.Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ theo quy định trên những khoản chi phúc lợi cho người lao động như chi cho con em người lao động có thành tích học tập tốt không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Thực tế doanh nghiệp có rất nhiều khoản chi phúc lợi cho cán bộ công nhân viên. Những khoản chi phúc lợi đó làm cho nhân viên có gắn bó hơn với công ty.

Để những chính sách phù hợp, gần gũi với thực tế, ngày 10 tháng 10 năm 2014 Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư 151/2014 có những sửa đổi một số các quy định về thuế TNDN:

Thông tư 151/2014/TT-BTC tại Điều 1 quy định như sau:

2.31. Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế, trừ các khoản chi sau:

…..

- Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác. Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.

Việc xác định 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp được xác định bằng quỹ lương thực hiện trong năm chia (:) 12 tháng. Quỹ lương thực hiện trong năm được quy định tại tiết c, điểm 2.5, Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính.”

Theo quy định trên, khoản chi khen thưởng cho người lao động có thành tích tốt trong học tập thì được tính vào chi phí được trừ. Con của người lao động có thành tích tốt trong học tập phải có Giấy khen, bằng khen của các cơ sở giáo dục, đào tạo được cơ quan có thẩm quyền cho phép theo đúng các quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp căn cứ vào bằng khen của con người lao động, chứng từ thanh toán cho người lao động để tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Để các khoản chi khen thưởng thực sự phù hợp, doanh nghiệp nên quy định cụ thể trong quy chế của mình

2. Hạch toán kế toán

Khi doanh nghiệp chi tiền cho con người lao động có thành tích học tập tốt, căn cứ vào các chứng từ kế toán hạch toán như sau:

Nợ TK 642

Có TK 111, 112

Nguồn: Siêu tầm

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Một số câu hỏi khai thuế GTGT P.4

Một số câu hỏi khai thuế GTGT P.4

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo