Một số câu hỏi hóa đơn - Hóa đơn bất hợp pháp

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 28/03/2015 5 phút đọc

Hiện nay, rất nhiều Doanh nghiệp gặp phải vấn đề hóa đơn bất hợp pháp. Vậy hóa đơn khi nào được cho là hóa đơn bất hợp pháp. Đại lý thuế Công Minh xin tóm tắt một số câu hỏi liên quan đến vấn đề này.

Câu hỏi 1 : Thế nào là sử dụng hóa đơn bất hợp pháp?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 22 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 quy định thì: Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp là việc sử dụng hóa đơn giả, hóa đơn chưa có giá trị sử dụng, hết giá trị sử dụng. Hóa đơn giả là hóa đơn được in hoặc khởi tạo theo mẫu hóa đơn đã được phát hành của tổ chức, cá nhân khác hoặc in, khởi tạo trùng số của cùng một ký hiệu hóa đơn. Hóa đơn chưa có giá trị sử dụng là hóa đơn đã được tạo theo hướng dẫn tại Thông tư này, nhưng chưa hoàn thành việc thông báo phát hành. Hóa đơn hết giá trị sử dụng là hóa đơn đã làm đủ thủ tục phát hành nhưng tổ chức, cá nhân phát hành thông báo không tiếp tục sử dụng nữa; các loại hóa đơn bị mất sau khi đã thông báo phát hành được tổ chức, cá nhân phát hành báo mất với cơ quan thuế quản lý trực tiếp; hóa đơn của các tổ chức, cá nhân đã ngừng sử dụng mã số thuế (còn gọi là đóng mã số thuế).
Hóa đơn bất hợp pháp
Hóa đơn bất hợp pháp

Câu hỏi 2: Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Thế nào là sử dụng bất hợp pháp hóa đơn? Những trường hợp cụ thể nào được xác định là sử dụng bất hợp pháp hóa đơn? Trả lời: Theo quy định tại Điều 23 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 thì: Sử dụng bất hợp pháp hóa đơn là việc lập khống hóa đơn; cho hoặc bán hóa đơn chưa lập để tổ chức, cá nhân khác lập khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (trừ các trường hợp được sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế bán hoặc cấp và trường hợp được ủy nhiệm lập hóa đơn theo hướng dẫn tại Thông tư này); cho hoặc bán hóa đơn đã lập để tổ chức, cá nhân khác hạch toán, khai thuế hoặc thanh toán vốn ngân sách; lập hóa đơn không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc; lập hóa đơn sai lệch nội dung giữa các liên; dùng hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ này để chứng minh cho hàng hóa, dịch vụ khác. Một số trường hợp cụ thể được xác định là sử dụng bất hợp pháp hóa đơn: - Hóa đơn có nội dung được ghi không có thực một phần hoặc toàn bộ. - Sử dụng hóa đơn của tổ chức, cá nhân khác để bán ra, để hợp thức hóa hàng hóa, dịch vụ mua vào không có chứng từ hoặc hàng hóa, dịch vụ bán ra để gian lận thuế, để bán hàng hóa nhưng không kê khai nộp thuế. - Sử dụng hóa đơn có sự chênh lệch về giá trị hàng hóa, dịch vụ hoặc sai lệch các tiêu thức bắt buộc giữa các liên của hóa đơn. - Sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ mà cơ quan thuế, cơ quan công an và các cơ quan chức năng khác đã kết luận là sử dụng bất hợp pháp hóa đơn.    
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Một số câu hỏi hóa đơn - in hóa đơn P.2

Một số câu hỏi hóa đơn - in hóa đơn P.2

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo