Một số câu hỏi hóa đơn - in hóa đơn

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 28/03/2015 9 phút đọc

Hiện nay, đa phần các doanh nghiệp đều đặt in hóa đơn cho đơn vị của mình. Vậy thì, doanh nghiệp cần những gì để có thể đặt in hóa đơn . Đại lý thuế Công Minh xin tóm tắt một số câu hỏi liên quan đến đặt in hóa đơn

Câu hỏi 1: Nội dung in hóa đơn

Công ty tôi mới thành lập và thuộc đối tượng đặt in hóa đơn . Công ty đang thực hiện thiết kế mẫu hóa đơn để đặt in, Tôi muốn hỏi trên hoá đơn cần bắt buộc những chỉ tiêu nào?

Trả lời:

Căn cứ vào tiết b, khoản 1, điều 4, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của BTC quy định thì Công ty phải thể hiện nội dung bắt buộc trên hoá đơn phải lập cùng một mặt giấy và có nội dung cụ thể sau:

- Tên loại hoá đơn.

- Ký hiệu mẫu số hoá đơn và ký hiệu hoá đơn.

- Tên liên hóa đơn

- Số thứ tự hoá đơn.

- Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán;

- Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua;

- Tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hoá, dịch vụ; thành tiền ghi bằng số và bằng chữ.

- Người mua, người bán ký và ghi rõ họ tên, dấu người bán (nếu có) và ngày, tháng, năm lập hoá đơn.

- Tên tổ chức nhận in hóa đơn

- Hóa đơn được thể hiện bằng tiếng Việt.

Câu hỏi 2: Điều kiện in hóa đơn

Công ty tôi thành lập tháng 6/2014 có số vồn điều lệ là 8,5 tỷ đồng và có đã đầu tư 1 dây chuyền sản xuất hàng hoá là 1,5 tỷ đồng. Để thuận lợi cho việc sản xuất kinh doanh, DN tôi muốn được tự in hóa đơn. Vậy Công ty tôi phải có điều kiện gì để được tự in hoá đơn ?

Trả lời:

Căn cứ vào tiết b khoản 1 điều 6 của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của BTC quy định:

“…b) Doanh nghiệp mới thành lập từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành có vốn điều lệ dưới 15 tỷ đồng là doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ có thực hiện đầu tư mua sắm tài sản cố định, máy móc, thiết bị có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên ghi trên hóa đơn mua tài sản cố định, máy móc, thiết bị tại thời điểm thông báo phát hành hóa đơn được tự in hóa đơn để sử dụng cho việc bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ nếu có đủ các điều kiện sau:

- Đã được cấp mã số thuế;

- Có doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ;

- Có hệ thống thiết bị (máy tính, máy in, máy tính tiền) đảm bảo cho việc in và lập hoá đơn khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ;

- Là đơn vị kế toán theo quy định của Luật Kế toán và có phần mềm tự in hoá đơn đảm bảo định kỳ hàng tháng dữ liệu từ phần mềm tự in hoá đơn phải được chuyển vào sổ kế toán để hạch toán doanh thu và kê khai trên Tờ khai thuế GTGT gửi cơ quan thuế.

- Không bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế hoặc đã bị xử phạt và đã chấp hành xử phạt vi phạm pháp luật về thuế mà tổng số tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế dưới năm mươi (50) triệu đồng trong vòng ba trăm sáu mươi lăm (365) ngày tính liên tục từ ngày thông báo phát hành hoá đơn tự in lần đầu trở về trước.”

Căn cứ vào quy định trên thì tại thời điểm thông báo phát hành hóa đơn DN tuy có số vốn điều lệ dưới 15 tỷ nhưng lại có đầu tư mua sắm dây chuyền máy móc trên 1 tỷ thì DN được tự in hoá đơn để sử dụng nếu DN đáp ứng đủ các điều kiện nêu ở trên. Đồng thời Công ty phải có văn bản đề nghị sử dụng hoá đơn tự in (Mẫu số 3.14 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC)gửi đến cơ quan thuế và phải có ý kiến của cơ quản thuế quản lý.

in hóa đơn
in hóa đơn

Câu hỏi 3: Tự in hóa đơn

Doanh nghiệp tôi được thành lập từ tháng 6/2014, có số vốn điều lệ là 20 tỷ đồng. Công ty có kinh doanh chuỗi siêu thị có trụ sở tại Hà Nội và 2 chi nhánh tại Hải Phòng và Quảng Ninh. Công ty đã được Cục thuế Hà Nội đồng ý cho trụ sở chính được tự in hoá đơn. Vậy tôi muốn hỏi hai chi nhánh còn lại có được tự in hoá đơn không?

Trả lời:

Căn cứ vào tiết a, khoản 1, điều 6 của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của BTC quy định:

“Các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp được tạo hóa đơn tự in kể từ khi có mã số thuế gồm:

- Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

- Các đơn vị sự nghiệp công lập có sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.

- Doanh nghiệp, Ngân hàng có mức vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng trở lên tính theo số vốn đã thực góp đến thời điểm thông báo phát hành hóa đơn, bao gồm cả Chi nhánh, đơn vị trực thuộc khác tỉnh, thành phố với trụ sở chính có thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT”

Căn cứ theo quy định trên, DN có trụ sở chính đã được tự in hoá đơn thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc DN ở khác tỉnh, thành phố với DN cũng được tự in hoá đơn.

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Các khoản chi cho con người lao động có thành tích tốt trong học tập

Các khoản chi cho con người lao động có thành tích tốt trong học tập

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo