Home » Tư vấn & Hỏi đáp » Các câu hỏi thường gặp » Nhân viên Đại lý thuế là gì

Nhân viên Đại lý thuế là gì

Nhân viên Đại lý thuế ở trên các tờ khai thuế là gì?

Đại lý thuế
Đại lý thuế

I. Nhân viên đại lý thuế phải có đủ các điều kiện sau:

– Là công dân Việt Nam hoặc công dân nước ngoài được phép cư trú tại Việt Nam

– “Nhân viên đại lý thuế” là người có chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế do Tổng cục Thuế cấp, làm việc cho đại lý thuế và hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

– Là thành viên sáng lập hoặc có hợp đồng lao động làm việc trong tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế;

  1. Tại một thời điểm, người có chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế chỉ được hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế tại một (01) đại lý thuế.
  2. Đại lý thuế chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kiểm tra, xác nhận các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều này đối với nhân viên đại lý thuế.

II. Mặt khác những đối tượng dưới đây không được làm nhân viên Đại lý thuế:

  1. Người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự.
  2. Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù.
  3. Người có hành vi vi phạm pháp luật về thuế, hải quan, kiểm toán bị xử phạt vi phạm hành chính trong thời hạn một (01) năm, kể từ ngày có quyết định xử phạt.
  4. Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.
  5. Cán bộ, công chức thôi giữ chức vụ nhưng đang trong thời gian quy định không được kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 102/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007 của Chính phủ về việc quy định thời hạn không được kinh doanh trong lĩnh vực trách nhiệm quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức sau khi thôi giữ chức vụ.
  6. Các trường hợp bị thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (Đại lý thuế).

 

Tiếp theo

Hoàn thuế Giá trị gia tăng

Mua bất động sản để cho thuê có được hoàn thuế GTGT không?

Để trả lời câu hỏi Mua bất động sản để cho thuê có được hoàn …