Home » Tin tức » Hướng dẫn khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu vãng lai

Hướng dẫn khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu vãng lai

Để phục vụ cho công tác lập báo cáo tài chính cuối nămquyết toán thuế doanh nghiệp, khi doanh nghiệp thực hiện khai thuế giá trị gia tăng trực tiếp trên doanh thu vãng lai. Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn bạn đọc kê khai tờ khai thuế GTGT theo mẫu 05/GTGT theo thông tư 156.

Mẫu Tờ khai thuế giá trị gia tăng trực tiếp trên doanh thu vãng lai

Hướng dẫn khai thuế giá trị gia tăng trực tiếp trên doanh thu vãng lai

khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu vãng lai
Khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu vãng lai

Ngoài các chỉ tiêu từ 1 đến 20, người nộp thuế  cần điền đầy đủ thông tin của người nộp thuế và thông tin hợp đồng dịch vụ đại lý thuế thì các chỉ tiêu còn lại sẽ được điền như sau:

Chỉ tiêu [21]: Doanh thu Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế 5%

Chỉ tiêu [22]: Doanh thu Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế 10%

Chỉ tiêu [23]: Mặc định là 1%,

Chỉ tiêu [24]: Mặc định là 2%,

Chỉ tiêu [25]= [21] * 1%

Chỉ tiêu [26] = [22] * 2%

Chỉ tiêu [27] = [25] + [26]

Mời các bạn xem thêm bài viết

khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư 02/GTGT

Hướng dẫn kê khai thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ

Hướng dẫn khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu

Hướng dẫn khai thuế GTGT trực tiếp trên giá trị gia tăng

Tiếp theo

Thời gian chi trả bảo hiểm thất nghiệp là bao lâu

Thời gian chi trả bảo hiểm thất nghiệp là bao lâu

Trên cơ sở đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp, và sau khi đã …