Home » Tin tức » Hướng dẫn kê khai tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư

Hướng dẫn kê khai tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư

Để phục vụ cho công tác lập báo cáo tài chính cuối nămquyết toán thuế doanh nghiệp với các dự án đầu tư ngoài tỉnh. Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn bạn đọc kê khai tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư mẫu 02/GTGT theo thông tư 156

Tải mẫu tờ khai thuế GTGTdành cho dự án đầu tư mẫu 02/GTGT

Cách kê khai tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư

kê khai tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư
kê khai tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư

Ngoài các chỉ tiêu từ 1 đến 20, người nộp thuế  cần điền đầy đủ thông tin của người nộp thuế và thông tin hợp đồng dịch vụ đại lý thuế thì các chỉ tiêu còn lại sẽ được điền như sau:

Chỉ tiêu 21: Lấy từ chỉ tiêu 32 của tờ khai kỳ trước

Chỉ tiêu 21a: Lấy từ chỉ tiêu 32 của tờ khai của chủ đầu tư từ kỳ trước

Chỉ tiêu 22: Hàng hoá, dịch vụ mua vào trong kỳ lầy từ Dòng 3 trên bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào 01-2/GTGT

Chỉ tiêu 23: Thuế GTGT Hàng hoá, dịch vụ mua vào trong kỳ, lầy từ bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào 01-2/GTGT

Chỉ tiêu 24, 25 Điều chỉnh thuế tăng GTGT của HHDV mua vào các kỳ trước khi Chỉ tiêu 32 trên KHBS dương

Chỉ tiêu 26, 27 Điều chỉnh thuế giảmGTGT của HHDV mua vào các kỳ trước khi Chỉ tiêu 32 trên KHBS dương

Chỉ tiêu 28 Tổng số thuế GTGT đầu vào của HHDV mua vào= [23]+[25]-[27])

Chỉ tiêu 28a: Thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư (cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) bù trừ với thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh cùng kỳ tính thuế

Chỉ tiêu 29: Thuế GTGT đầu vào chưa được hoàn đến kỳ tính thuế của dự án đầu tư ([29] = [21]+[21a]+[28]-[28a])

Chỉ tiêu 30a: Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá nhập khẩu thuộc loại trong nước chưa sản xuất được để tạo tài sản cố định đã đề nghị hoàn

Chỉ tiêu 30: Thuế GTGT đầu vào còn lại của dự án đầu tư đề nghị hoàn

Chỉ tiêu 31: Thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa được hoàn  bàn giao cho doanh nghiệp mới thành lập trong kỳ

Chỉ tiêu 32: Thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa được hoàn chuyển kỳ sau ([32] = [29]-[30a]-[30]-[31] )

Hy vọng, với những chia sẻ trên thì người nộp thuế có thể hoàn thành tờ khai thuế GTGT cho các dự án đầu tư

Mời các bạn xem thêm

hướng dẫn cách lập Tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT

Tiếp theo

Trốn đóng bảo hiểm xã hội năm 2018

Phạt tù 7 năm, phạt tiền 1 tỷ đồng nếu Trốn đóng bảo hiểm năm 2018

Trước đây, có rất nhiều quy định về việc trốn đóng bảo hiểm cho nhân viên …