Home » Tin tức » Hướng dẫn khai thuế GTGT trực tiếp trên giá trị gia tăng

Hướng dẫn khai thuế GTGT trực tiếp trên giá trị gia tăng

Để phục vụ cho công tác lập báo cáo tài chính cuối nămquyết toán thuế doanh nghiệp, khi doanh nghiệp thực hiện khai thuế GTGT trực tiếp trên giá trị gia tăng. Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn bạn đọc kê khai tờ khai thuế GTGT theo mẫu 03/GTGT theo thông tư 156.

Tải Mẫu tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên giá trị gia tăng 03/GTGT

Hướng dẫn khai thuế GTGT trực tiếp trên giá trị gia tăng

khai-thue-GTGT-truc-tiep-tren-gia-tri-gia-tang

Ngoài các chỉ tiêu từ 1 đến 20, người nộp thuế  cần điền đầy đủ thông tin của người nộp thuế và thông tin hợp đồng dịch vụ đại lý thuế thì các chỉ tiêu còn lại sẽ được điền như sau:

Chỉ tiêu 21: Giá trị gia tăng âm được kết chuyển kỳ trước

Chỉ tiêu 22: Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra

Chỉ tiêu  23: Giá vốn của hàng hoá, dịch vụ mua vào

Chỉ tiêu  24: Điều chỉnh tăng giá trị gia tăng âm của các kỳ trước Lấy trên chỉ tiêu 27 của tờ khai KHBS

Chỉ tiêu  25, Điều chỉnh giảm giá trị gia tăng âm của các kỳ trước Lấy trên chỉ tiêu 27 của tờ khai KHBS

Chỉ tiêu: 26: Giá trị gia tăng (GTGT) chịu thuế trong kỳ: = 22 – 23 – 21 – 24 + 25

Chỉ tiêu  27: Thuế GTGT phải nộp

Mời các bạn xem thêm bài viết

khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư 02/GTGT

Hướng dẫn kê khai thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ

 

Tiếp theo

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn năm 2018 mới nhất

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn năm 2018 mới nhất như thế nào …