Hướng dẫn chuyển đổi phương pháp tính thuế gtgt

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 15/09/2013 4 phút đọc

Để người nộp thuế sử dụng cách tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ hoặc chuyển đổi thuế giá trị gia tăng thì thực hiện nộp mẫu 06/GTGT, Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn bạn đọc thực hiện chuyển đổi phương pháp tính thuế gtgt theo mẫu 06/GTGT để bạn đọc có thể đăng ký cho doanh nghiệp mình cũng như phục vụ cho công tác lập báo cáo tài chính cuối nămquyết toán thuế doanh nghiệp.

Mẫu đăng ký phương pháp tính thuế GTGT 06/GTGT

Hướng dẫn chuyển đổi phương pháp tính thuế gtgt

Người nộp thuế đang áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp, nếu đáp ứng điều kiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ theo quy định của pháp luật về thuế GTGT; hoặc người nộp thuế đang áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ chuyển sang phương pháp trực tiếp thì gửi văn bản thông báo đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc chuyển đổi phương pháp tính thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156

Trường hợp người nộp thuế từ 01/01/2014 thuộc đối tượng được tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng thì gửi văn bản thông báo đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này.

Người nộp thuế phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 20 tháng 12 của năm trước liền kề năm người nộp thuế thực hiện phương pháp tính

Cách chuyển đổi:

Chuyển đổi phương pháp tính thuế gtgt
Chuyển đổi phương pháp tính thuế gtgt
Ngoài các thông tin về doanh nghiệp thì người nộp thuế thực hiện điền như phần bôi đậm trong hình vẽ Mời các bạn xem thêm bài viết khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư 02/GTGT Hướng dẫn kê khai thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ Hướng dẫn khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu Hướng dẫn khai thuế GTGT trực tiếp trên giá trị gia tăng
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Cách khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu và giá trị gia tăng

Cách khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu và giá trị gia tăng

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo