Home » Tư vấn & Hỏi đáp » Các câu hỏi thường gặp » Đăng ký trích khấu hao TSCĐ

Đăng ký trích khấu hao TSCĐ

Trích khấu hao TSCĐ là gì

Trích khấu hao TSCĐ là công việc định giá, tính toán, phân bổ một cách có hệ thống giá trị của tài sản do sự hao mòn tài sản sau một khoảng thời gian sử dụng. Điều này giúp các doanh nghiệp tính toán được chi phí cũng như lợi nhuận một cách chính xác nhất và có kế hoạch tái sản xuất và tái đầu tư. Khi lập báo cáo tài chính mỗi doanh nghiệp sẽ sử dụng một phương pháp trích khấu hao TSCĐ khác nhau.

Trích khấu hao TSCĐ - Mẫu biểu theo TT 45/2013
Trích khấu hao TSCĐ – Mẫu biểu theo TT 45/2013

Hướng dẫn đăng kí trích khấu hao TSCĐ

Theo Thông tư 45/2013 do Bộ Tài Chính về ban hành, hướng dẫn trích khấu hao TSCĐ, tại Điều 13, Khoản 3, các doanh nghiệp sẽ phải nộp mẫu đăng khí phương pháp trích khấu hao TSCĐ trước khi thực hiện. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẽ một số mẫu giúp các Doanh nghiệp tham khảo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————

ĐĂNG KÝ PHƯƠNG PHÁP KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Kính gửi:        – CHI CỤ THUẾ QUẬN………………………………..

– ĐỘI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

–  Tên đơn vị:…………………………………………………………………………………………………………………………..

–  Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………………………………………………………………

–  Địa chỉ chi nhánh:………………………………………………………………………………………………………………..

–  Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………………………………….

Thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 13 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài Chính về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Nay Công ty ……………… đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định với Chi Cục thuế Quận …………theo phương pháp khấu hao ………

Xin chân thành cảm ơn!

……., ngày ………..tháng…..năm ……

CÔNG TY ……………

Mẫu đăng kí phương pháp khấu hao TSCĐ

Các bài viết liên quan: Quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố đinh,  Điểm mới về hóa đơn chứng từđiểm mới về Luật thuế TNDN 2015điểm mới về luật thuế GTGT, Mẫu 06, Dịch vụ Đại lý thuế.,

Tiếp theo

Thanh toán Công tác phí cho người lao động trên 20 triệu

Việc thanh toán công tác phí là một việc khá thường xuyên đối với doanh …