Xử lý hóa đơn viết sai mã số thuế chưa kê khai thuế

haivtca Tác giả haivtca 19/08/2015 6 phút đọc

Từ năm 2015: Xử lý hóa đơn viết sai mã số thuế chưa kê khai thuế như thế nào? Theo quy định của Thông tư 26/2015/TT-BTC khi hóa đơn viết sai mã số thuế của người mua nhưng chưa kê khai thuế thì phải lập biên bản thu hồi hóa đơn và xuất hóa đơn thay thế.

Căn cứ vào Khoản 2, Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC có quy định về trường hợp viết sai hóa đơn chưa kê khai thuế như sau:

“2. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.”

Căn cứ vào Khoản 7, Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC quy định về trường hợp hóa đơn viết sai tên, địa chỉ người mua nhưng đúng mã số thuế:

“Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.”

Như vậy: Khi hóa đơn viết sai mã số thuế đã kê khai thuế thì cách xử lý như sau:

  • Lập biên bản thu hồi hóa đơn viết sai
  • Xuất hóa đơn thay thế

Để giúp các bạn hiểu rõ hơn, Đại lý thuế Công Minh có ví dụ trình bày về vấn đề này. Mời các bạn tham khảo:

1. Ví dụ minh họa

Ngày 22/05/2015, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Đức Thủy (người mua hàng – Mã số thuế: 0104568862) phát hiện tờ hóa đơn GTGT số 0000048 ngày 15/05/2015 do Đại lý thuế Công Minh (người bán hàng) đã ghi sai mã số thuế Công ty Đức Thủy thành: Mã số thuế: 0104568886.

2. Hướng dẫn

Do ngày 22/05/2015 phát hiện hóa đơn viết sai MST, nên hai bên cùng lập Biên bản thu hồi hóa đơn. Trên biên bản ghi rõ số hóa đơn, ngày hóa đơn, nội dung trên hóa đơn và nội dung viết sai, kỳ kê khai hóa đơn. Biên bản thu hồi hóa đơn phải đơn phải được người có thẩm quyển của 2 bên ký xác nhận. Sau khi lâp Biên bản thu hồi hóa đơn, bên Bán thu hồi hóa đơn viết sai và viết hóa đơn thay thế.

Hóa đơn viết sai MST:

Xu-ly-hoa-don-viet-sai-ma-so-thue-cua-nguoi-mua-da-ke-khai-thue-anh-1

Sau khi đã phát hiện sai sót, lập Biên bản thu hồi hóa đơn xong. Bên Đại lý thuế Công Minh tiến hành viết hóa đơn thay thế hóa đơn viết sai với nội dung như sau:

Xu-ly-hoa-don-viet-sai-ma-so-thue-cua-nguoi-mua-chua-ke-khai-thue-anh-2

Đối với hóa đơn viết sai: Bên bán thu hồi Hóa đơn, cùng Biên bản thu hồi, lưu giữ 3 liên tại công ty.

Kê khai thuế : Hai bên tiến hành kê khai thuế theo hóa đơn đã được thay thế.

Mời các bạn xem tiếp: Xử lý hóa đơn viết sai Mã số thuế chưa kê khai thuế

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Xử lý hóa đơn viết sai mã số thuế của người mua đã kê khai thuế

Xử lý hóa đơn viết sai mã số thuế của người mua đã kê khai thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo