Cách xác định đối tượng nộp mẫu 06/GTGT cho năm 2016

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 19/12/2016 5 phút đọc

Thời hạn 20/12/2016 là thời hạn cuối cùng để các doanh nghiệp tự nguyện đăng ký phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Để tất cả các Doanh nghiệp có thể thực hiện và áp dụng đúng cho các đơn vị của mình. Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn Cách Xác định đối tượng nộp mẫu 06/GTGT cho năm 2016.

Cách xác định đối tượng nộp mẫu 06/GTGT cho năm 2016.

1. Đối tượng áp dụng

  1. Tất cả các đối tượng muốn áp dụng theo phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ
  2. Các đối tượng có mức doanh thu hàng hóa chịu thuế GTGT dưới ngưỡng 1 tỷ đăng ký tự nguyện áp dung phương pháp khấu trừ.

2. Cách xác định doanh thu để nộp mẫu 06/GTGT

a) Đối tượng hoạt động đủ 12 tháng

  • Nộp thuế GTGT theo tháng

Tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế GTGT trên Tờ khai thuế GTGT tháng của kỳ tính thuế từ tháng 11 năm 2015 đến hết kỳ tính thuế tháng 10 năm 2016

  • Nộp thuế GTGT theo Quý

Tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế GTGT trên Tờ khai thuế GTGT Quý của kỳ tính thuế từ quý 4 năm 2015 trước đến hết kỳ tính thuế quý 3 năm 2016 để xác định phương pháp tính thuế GTGT.

b) Đối tượng hoạt động không đủ 12 tháng

Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập trong năm hoạt động sản xuất kinh doanh không đủ 12 tháng thì xác định doanh thu ước tính của năm như sau: Tổng cộng chỉ tiêu “Tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế GTGT” trên Tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế các tháng hoạt động sản xuất kinh doanh chia (:) số tháng hoạt động sản xuất kinh doanh và nhân với (x) 12 tháng.

3. Khung thời gian áp dung cho các doanh nghiệp

Để biết doanh nghiệp đang thực hiện phương pháp khấu trừ thuế GTGT có phải nộp mẫu 06 hay không. Mời các bạn đối chiếu thời gian thành lập của Doanh nghiệp theo bảng tra cứu sau.

Thứ tự tra cứu như sau
  1. Đối tượng tra cứu
  2. Thời gian thành lập
  3. Xác định doanh thu

>>>> Phải nộp hay không phải nôp mẫu 06.

Cách xác định đối tượng nộp mẫu 06/GTGT cho năm 2016.
Cách xác định đối tượng nộp mẫu 06/GTGT cho năm 2016.
Mời các bạn xem thêm bài viết
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn xin gộp báo cáo tài chính vào năm sau

Công văn xin gộp báo cáo tài chính vào năm sau

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo