Home » Bài đăng » Doanh thu dưới 1 tỷ không phải nộp mẫu 06 trong năm 2016 khi nào?

Doanh thu dưới 1 tỷ không phải nộp mẫu 06 trong năm 2016 khi nào?

Đối tượng có doanh thu dưới 1 tỷ thuộc đối tượng không đủ điều kiện áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Tuy nhiên,  Doanh thu dưới 1 tỷ không phải nộp mẫu 06 trong năm 2016 xảy ra khi nào?  Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ

Doanh thu dưới 1 tỷ không phải nộp mẫu 06 trong năm 2016

Doanh thu dưới 1 tỷ không phải nộp mẫu 06 trong năm 2016 khi nào?
Doanh thu dưới 1 tỷ không phải nộp mẫu 06 trong năm 2016 khi nào?

Thông tư 219/2013/TT-BTC tại Điều 12, Khoản 1 quy định những cơ sở kinh doanh được áp dụng theo phương pháp khấu trừ gồm:

“2. Doanh thu hàng năm từ một tỷ đồng trở lên làm căn cứ xác định cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ theo hướng dẫn tại điểm a khoản 1 Điều này là doanh thu bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT và được xác định như sau:

a) Doanh thu hàng năm do cơ sở kinh doanh tự xác định căn cứ vào tổng cộng chỉ tiêu “Tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế GTGT” trên Tờ khai thuế GTGT tháng của kỳ tính thuế từ tháng 11 năm trước đến hết kỳ tính thuế tháng 10 năm hiện tại trước năm xác định phương pháp tính thuế GTGT hoặc trên Tờ khai thuế GTGT quý của kỳ tính thuế từ quý 4 năm trước đến hết kỳ tính thuế quý 3 năm hiện tại trước năm xác định phương pháp tính thuế GTGT. Thời gian áp dụng ổn định phương pháp tính thuế là 2 năm liên tục

Theo đó, các doanh nghiệp được áp dụng phương pháp tính thuế GTGT khấu trừ hoặc đã đăng ký phương pháp tính thuế GTGT tự nguyện vào năm 2015 cho kỳ tính thuế năm 2016 – 2017 thì vẫn được tiếp tục duy trì phương pháp tính thuế này đến hết năm 2017. Đến thời điểm quý 4 năm 2017, Kế toán mới cần phải xác định doanh thu để tiếp tục xem doanh nghiệp có cần nộp mẫu 06 vào kỳ tính thuế 2018-2019 nữa hay không?

Tương tự như vậy, khi nào doanh nghiệp có doanh thu trên 1 tỷ mà vẫn phải nộp mẫu 06?

Theo điều kiện xác định doanh thu để áp dụng phương pháp tính thuế, Doanh thu được xác định dựa trên Tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế GTGT” trên Tờ khai thuế GTGT . Như vậy, đối với các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực kinh doanh hàng hóa dịch vụ không chịu thuế hoặckhông phải kê khai nộp thuế hoặc kinh doanh nhiều đối tượng tính thuế nhưng doanh thu của đối tượng chịu thuế vẫn dưới 1 tỷ thì Kế toán vẫn phải nộp mẫu 06 để xin áp dụng phương pháp tính thuế cho kỳ tính thuế năm 2017-2018

Mời các bạn xem thêm bài viết

Tiếp theo

Cách xử lý 20 tình huống Thuế TNDN

Cách xử lý 20 tình huống thường gặp về thuế TNDN

Có rất nhiều quy định và công văn trả lời của tổng cục thuế về …