Mức phạt khi không trả đủ tiền lương làm thêm giờ

haivtca Tác giả haivtca 14/07/2024 11 phút đọc

Mức phạt khi không trả đủ tiền lương làm thêm giờ. Mỗi người lao động đều biết tiền lương làm thêm giờ của cá nhân được trả cao hơn so với mức lương làm việc bình thường. Vậy doanh nghiệp bị phạt như thế nào khi không trả đủ tiền lương làm thêm giờ cho người lao động?

1. Mức lương làm thêm giờ của người lao động.

muc-phat-khi-khong-tra-du-tien-luong-lam-them-gio

Theo Luật Lao Động số 10/2012/QH13, tại Điều 97 quy định về tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm được quy định như sau:

- Người lao động làm việc vào ban ngày.

+ Người lao động làm thêm giờ vào ngày bình thường thì tiền lương làm thêm giờ được tính ít nhất bằng 150% tiền lương ngày làm việc bình thường. Ví dụ: Tiền lương làm việc 1 tiếng của người lao động là 20.000đ/h. Người lao động làm thêm 2h vậy tiền lương làm việc thêm giờ của người lao động là 2 x 20.000 x 150% = 60.000 đồng.

+ Người lao động làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần thì tiền lương trong thời gian làm thêm được tính ít nhất bằng 200% ngày làm việc bình thường. Ví du: Người lao động được nghỉ ngày chủ nhật hàng tuần, tiền lương làm việc theo giờ của người lao động là 20.000 đồng. Vậy tiền lương làm thêm vào ngày chủ nhật bằng 20.000 x 200% = 40.000 đồng/giờ.

+ Người lao động làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, nghỉ có hưởng lương thì tiền lương trong thời gian làm thêm được tính ít nhất bằng 300% ngày làm việc bình thường và tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ

Ví du: Người lao động làm việc ngày 2/9, tiền lương làm việc theo giờ của người lao động là 20.000 đồng. Vậy tiền lương làm thêm vào ngày 2/9 là 20.000 x 300% = 60.000 đồng/giờ. Ngoài ra người lao động vẫn được hưởng tiền lương của ngày đó là 20.000 đồng/giờ. Do đó tiền lương làm ngày 2/9 của người lao động là 60.000 + 20.000 = 80.000 đồng/giờ.

- Người lao động làm việc vào ban đêm.

Nếu người lao động làm việc vào ban đêm thì người lao động thì ngoài tiền lương làm việc theo hợp đồng, người lao động còn được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương ngày làm việc bình thường.

Giả sử tiền lương làm theo giờ của người lao động là A. + Người lao động làm việc vào ban đêm của các ngày làm việc bình thường thì tiền lương ngày làm việc của người lao động là: 100% x A + 30 % x A + Người lao động làm việc vào ban đêm của các ngày nghỉ trong tuần thì tiền lương ngày làm việc của người lao động là: 200% x A + 30 % x A + Người lao động làm việc vào ban đêm của các ngày lễ tết, ngày nghỉ có hưởng lương thì tiền lương ngày làm việc của người lao động là: 300% x A + 30 % x A

- Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm

Nếu người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì tiền lương làm thêm giờ ngoài việc được trả theo quy định về làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.

Giả sử tiền lương làm theo giờ của người lao động là A. + Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm của các ngày làm việc bình thường thì tiền lương làm thêm giờ của người lao động là: 150% x A + 30 % x A + 20%x A = 200% x A + Người lao động làm thêm vào ban đêm của các ngày nghỉ trong tuần thì tiền lương làm thêm giờ của người lao động là: 200% x A + 30 % x A + 20%x (200% x A) = 270% x A + Người lao động làm việc vào ban đêm của các ngày lễ tết, ngày nghỉ có hưởng lương thì tiền lương ngày làm việc của người lao động là: 300% x A + 30 % x A + 20%x (300% x A) = 390% x A

2. Mức phạt khi không trả đủ tiền lương làm thêm giờ

Tiền lương làm thêm giờ của người lao động phải được trả theo quy định trên tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng trả tiền lương làm thêm giờ theo đúng quy định đó. Vậy mức phạt khi không trả đủ tiền lương làm thêm giờ cho người lao động là bao nhiêu? Theo quy định tại Nghị định 88/2015/NĐ-CP tại Điều 1, Khoản 10 10. Sửa đổi, bổ sung Điều 13 như sau: “3. Phạt tiền người sử dụng lao động có một trong các hành vi: Trả lương không đúng hạn; trả lương thấp hơn mức quy định tại thang lương, bảng lương đã gửi cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện; không trả hoặc trả không đủ tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc ban đêm, tiền lương ngừng việc cho người lao động theo quy định của pháp luật; khấu trừ tiền lương của người lao động không đúng quy định của pháp luật; trả lương không đúng quy định cho người lao động khi tạm thời chuyển người lao động sang làm công việc khác so với hợp đồng lao động, trong thời gian tạm đình chỉ công việc, trong thời gian đình công, những ngày người lao động chưa nghỉ hàng năm theo một trong các mức sau đây: a) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động; b) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động; c) Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động; d) Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động; đ) Từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.”

Theo quy định trên thì mức phạt khi không trả đủ tiền lương làm thêm giờ cho người lao động như sau:

- Phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng nếu doanh nghiệp trả không đủ tiền lương làm thêm giờ của người lao động từ 01 người đến 10 người lao động;

- Phạt từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng nếu doanh nghiệp trả không đủ tiền lương làm thêm giờ của người lao động từ 11 người đến 50 người lao động;

- Phạt từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng nếu doanh nghiệp trả không đủ tiền lương làm thêm giờ của người lao động từ 51 người đến 100 người lao động;

- Phạt từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng nếu doanh nghiệp trả không đủ tiền lương làm thêm giờ của người lao động từ 101 người đến 300 người lao động;

- Phạt từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng nếu doanh nghiệp trả không đủ tiền lương làm thêm giờ của người lao động từ 301 người lao động trở lên.

Từ khóa: không trả đủ tiền làm thêm, phạt không trả đủ tiền lương làm thêm

Bài viết liên quan:

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Phụ lục hợp đồng lao động được ký mấy lần?

Phụ lục hợp đồng lao động được ký mấy lần?

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo