Truy thu BHXH có được hưởng thai sản không?

haivtca Tác giả haivtca 16/11/2015 6 phút đọc

Doanh nghiệp có thể đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Tuy nhiên có thể doanh nghiệp đóng truy thu BHXH các tháng trước cho người lao động. Vậy nếu truy thu BHXH có được hưởng thai sản không?

Theo Luật BHXH số 71/2006/QH11 tại Điều 28 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

Truy thu BHXH có được hưởng thai sản không?
Truy thu BHXH có được hưởng thai sản không?

“Điều 28. Điều kiện hưởng chế độ thai sản 1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Lao động nữ mang thai; b) Lao động nữ sinh con; c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi; d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản. 2. Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.”

Theo Luật BHXH số 71/2006/QH11 tại Điều 109 quy định về sổ BHXH như sau:

“1. Sổ bảo hiểm xã hội được cấp đối với từng người lao động để theo dõi việc đóng, hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội và là cơ sở để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật này. Mẫu Sổ bảo hiểm xã hội do tổ chức bảo hiểm xã hội quy định.”

Căn cứ theo các quy định trên thì:

- Người lao động khi nghỉ sinh mà có thời gian đóng BHXH từ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng và

- Sổ BHXH đã thể hiện thời gian đóng BHXH đủ 06 tháng trở lên thì được hưởng chế độ thai sản.

Do đó người lao động khi truy thu BHXH được hưởng chế độ thai sản nếu trên sổ BHXH đã thể hiện thời gian đóng BHXH đủ 06 tháng trở lên (không phân biệt có hay không truy thu BXHH) thì được hưởng chế độ thai sản.

Tham khảo: Bảo hiểm xã hội Việt Nam có công văn về trường hợp truy thu đóng BHXH có được hưởng chế độ thai sản không đó là công văn 3727/BHXH-CSXH ngày 23/09/2013 về giải quyết chế độ thai sản đối với trường hợp có thời gian truy thu BHXH.

Theo Công văn trên thì nếu trường hợp tại thời điểm lao động nữ nghỉ việc để sinh con mà Sổ BHXH đã thể hiện thời gian đóng BHXH đủ 06 tháng trở lên không phân biệt có hay không truy thu BXHH thì cơ quan BHXH hướng dẫn người sử dụng lao động thực hiện giải quyết chế độ thai sản đối với người lao động và thực hiện quyết toán với cơ quan BHXH theo quy định. Tuy nhiên do thời gian đóng BHXH của người lao động là ít nên trước khi giải quyết chế độ thai sản cần tăng cường công tác quản lý theo các nội dung hướng dẫn tại Công văn số 2388/BHXH-CSXH ngày 27/6/2013 của BHXH Việt Nam.

Từ khóa: truy thu bhxh có được hưởng thai sản, truy thu bhxh có được hưởng chế độ thai sản không,

Bài viết liên quan:

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Xử lý hóa đơn xác thực sai sót mới nhất của Tổng cục thuế

Xử lý hóa đơn xác thực sai sót mới nhất của Tổng cục thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo