Thời gian nhận tiền trợ cấp thai sản

haivtca Tác giả haivtca 13/11/2015 7 phút đọc

Thời gian nhận tiền trợ cấp thai sản? Khi người lao động sinh con được hưởng chế độ thai sản. Vậy thời gian để nhận tiền trợ cấp thai sản là khi nào?

1. Thời gian doanh nghiệp trả tiền trợ cấp thai sản cho người lao động.

Thời gian nhận tiền trợ cấp thai sản?
Thời gian nhận tiền trợ cấp thai sản?

Luật BHXH số 71/2006/QH11 tại Điều 117 quy định về giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau ốm đau, thai sản

“1. Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ có liên quan từ người lao động quy định tại Điều 112 và Điều 113 của Luật này, người sử dụng lao động có trách nhiệm giải quyết chế độ ốm đau, thai sản cho người lao động.”

Theo quy định trên:

- Người lao động nộp đầy đủ hồ sơ, giấy tờ hợp lệ để hưởng chế độ thai sản gồm những giấy tờ như sau:

+ Sổ bảo hiểm xã hội.

+ Bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh của con hoặc giấy chứng tử trong trường hợp sau khi sinh con mà con chết hoặc mẹ chết.

+ Trường hợp lao động nữ đi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu, người lao động thực hiện các biện pháp tránh thai phải có giấy xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền; nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi phải có chứng nhận theo quy định của pháp luật.

+ Xác nhận của người sử dụng lao động về điều kiện làm việc đối với người lao động làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc theo chế độ ba ca; làm việc thường xuyên ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên hoặc xác nhận của người sử dụng lao động đối với lao động nữ là người tàn tật.

- Nếu người lao động nộp đầy đủ các giấy tờ trên thì doanh nghiệp phải giải quyết chế độ thai sản cho người lao động tức là doanh nghiệp trả tiền trợ cấp thai sản cho người lao động trong thời gian 3 ngày làm việc

2. Thời gian BHXH chi trả tiền trợ cấp thai sản cho doanh nghiệp.

Luật BHXH số 71/2006/QH11 tại Điều 117 quy định về giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau ốm đau, thai sản

“2. Hằng quý, người sử dụng lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ của những người lao động đã được giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ cho tổ chức bảo hiểm xã hội theo quy định tại các điều 112, 113 và 116 của Luật này. 3. Tổ chức bảo hiểm xã hội có trách nhiệm quyết toán trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; trường hợp không quyết toán thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.”

Như vậy:

- Hàng quý doanh nghiệp nộp hồ sơ của những người lao động đã được giải quyết chế độ thai sản cho tổ chức BHXH.

- Tổ chức BHXH có trách nhiệm quyết toán trong thời hạn 15 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

Kết luận:

- Doanh nghiệp giải quyết chế độ thai sản cho người lao động trong thời gian 3 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ của người lao động.

- BHXH sẽ giải quyết chế độ thai sản theo quý khi cuối quý doanh nghiệp nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản hợp lệ trong thời hạn 15 ngày.

Từ khóa: khi nào được nhận tiền thai sản, nhận tiền bảo hiểm thai sản, nhận tiền thai sản khi nào, thủ tục nhận tiền thai sản

Bài viết liên quan:

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Truy thu BHXH có được hưởng thai sản không?

Truy thu BHXH có được hưởng thai sản không?

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo