Tra cứu thông báo phát hành hóa đơn đặt in của Cơ quan Thuế

haivtca Tác giả haivtca 05/09/2015 7 phút đọc

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Tra cứu thông báo phát hành hóa đơn đặt in của Cơ quan Thuế. Theo đó, chức năng này cho phép NSD tra cứu thông tin thông báo phát hành hóa đơn của Cơ quan Thuế để cấp, bán cho tổ chức, cá nhân.

Tra cứu thông báo phát hành hóa đơn

 • Vào menu Thông tin thông báo phát hành/Cơ quan Thuế
Tra cứu thông báo phát hành hóa đơn đặt in của Cơ quan Thuế
 • Màn hình tra cứu gồm hai phần: Điều kiện tra cứu là phần để nhập tham số tra cứu; Kết quả tra cứu là phần hiển thị các thông tin của các thông báo phát hành hóa đơn của Cơ quan Thuế để cấp, bán.
 • Phần Nhập điều kiện tra cứu gồm các thông tin:
  • Cơ quan Thuế: là thông tin bắt buộc phải nhập, NSD chọn giá trị này trong danh sách các CQT. Danh sách các CQT bao gồm tên các Cục Thuế trên phạm vi cả nước và được sắp xếp theo tên Cục Thuế.
  • Ngày phát hành từ … Đến… là điều kiện chỉ ra khoảng thời gian tạo thông báo phát hành hóa đơn của Cơ quan Thuế để cấp, bán. Đây là thông tin bắt buộc nhập. Việc nhập ngày tháng tra cứu phải tuân theo đúng định dạng dd/mm/yyyy (ngày/tháng/năm).
 • Ấn nút Tìm kiếm để ứng dụng tìm kiếm các hóa đơn thỏa mãn tất cả các tham số tra cứu mà NSD đã nhập.

Lưu ý

- Chức năng này chỉ tra cứu các thông báo phát hành hoá đơn của cơ quan Thuế để cấp, bán.

- Không tra cứu các thông báo phát hành hoá đơn tự in, cơ quan Thuế phát hành để bán ấn chỉ.

- Kết quả tra cứu tự động sắp xếp kết quả tra cứu trong màn hình hiển thị kết quả tra cứu theo Ngày thông báo.

 • Kết quả tìm kiếm sẽ được hiển thị ở phần Kết quả tra cứu, gồm các thông tin sau:
  • Thông tin chung Cơ quan Thuế phát hành:
   • Đơn vị phát hành
   • Địa chỉ
  • Thông tin chi tiết:
   • STT
   • Ngày thông báo: Đặt liên kết tại Ngày thông báo cho phép kết nối xem thông tin chi tiết Thông báo phát hành hoá đơn.
   • Ghi chú: Hiển thị ghi chú trong trường hợp NSD cấp Cục sửa Thông báo phát hành hoá đơn.
  • Ấn liên kết Ngày thông báo để xem thông tin chi tiết Thông báo phát hành hóa đơn. Màn hình thông tin chi tiết như sau:

Tra cứu thông báo phát hành hóa đơn đặt in của Cơ quan Thuế

Trong đó:

 • Thông tin chung:
  • Tên tổ chức, cá nhân phát hành hoá đơn
  • Mã số Thuế
  • Địa chỉ trụ sở chính
  • Điện thoại
  • Ngày thông báo
 • Thông tin chi tiết các loại hoá đơn phát hành:
  • STT
  • Tên loại hoá đơn
  • Ký hiệu mẫu
  • Ký hiệu hóa đơn
  • Số lượng
  • Từ số
  • Đến số
  • Ngày bắt đầu sử dụng
  • Doanh nghiệp in:
   • Tên
   • MST
   • Ngày thực hiện hợp đồng in

Ghi chú: Hiển thị ghi chú trong trường hợp tổ chức, cá nhân chuyển địa điểm sang Cơ quan Thuế khác mang theo hoá đơn. Ví dụ: Một tổ chức phát hành 1000 hoá đơn từ số 1 đến số 1000 tại TP Hà Nội, đã sử dụng từ số 1 đến số 699. Chuyển địa điểm sang TP Hồ Chí Minh mang theo hoá đơn từ số 700 đến số 1000. Hệ thống sẽ hiển thị 2 thông báo phát hành như sau:

 • Với Thông báo phát hành ở TP Hà Nội: Có thêm dòng ghi chú: “Từ số 700 đến số 1000 chuyển đến phát hành tại Cục Thuế TP Hồ Chí Minh”
 • Với Thông báo phát hành ở TP Hồ Chí Minh: Không có dòng ghi chú

Từ khóa: Tra cứu thông báo phát hành hóa đơn, Tra cứu thông báo phát hành hóa đơn đặt in,

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Tra cứu hóa đơn còn hoặc không còn giá trị sử dụng

Tra cứu hóa đơn còn hoặc không còn giá trị sử dụng

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo