Mẫu số 07 Quyết định áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả

haivtca Tác giả haivtca 04/09/2015 7 phút đọc

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 07 Quyết định áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả, ban hành theo Thông tư 10 năm 2014 của Bộ Tài Chính.

Mẫu số 07 Quyết định áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả
Mẫu số 07 Quyết định áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả

Căn cứ Căn cứ Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý Thuế số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn;

Căn cứ Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 1 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số .......do .......... lập hồi ...........giờ ........... ngày ...... tháng ........... năm ...........tại ........... ;

Để khắc phục triệt để hậu quả do vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa đơn gây ra,

Tôi, .............................................................................. ; Chức vụ ….....................;

Đơn vị .....................................................................................................................;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính đối với

Ông (bà)/tổ chức : ...................................................................................................

Nghề nghiệp (lĩnh vực hoạt động): ..........................................................................

Địa chỉ: ………………...............................................................................................

Giấy chứng minh nhân dân số/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD .......................... .................................................................................................................................

Cấp ngày ................................................ tại ...........................................................

Lý do:

Đã có hành vi vi phạm hành chính : ………………...................................................

Quy định tại Điểm .......Khoản ........... Điều ................... của Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 1 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.

Những tình tiết liên quan đến việc giải quyết vụ vi phạm: ……….............................

Lý do không xử phạt vi phạm hành chính: ...............................................................

Hậu quả cần khắc phục:………………………………………………………………….

Biện pháp khắc phục hậu quả::

a) Số tiền thuế truy thu: (Thuế GTGT:….., thuế TTĐB:…., thuế TNDN:……, thuế nhà đất:.....) ghi theo từng sắc thuế.

b) Biện pháp khắc phục hậu quả khác:…………………………………………………

Điều 2. Ông(bà)/tổ chức ............................................................................................. phải nghiêm chỉnh chấp hành

Quyết định này trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày được giao Quyết định là ngày .............. tháng ............. năm ................................. trừ trường hợp ................. .

Quá thời hạn này, nếu Ông (bà)/tổ chức ....................................................... cố tình không chấp hành thì bị cưỡng chế thi hành..

Ông (bà)/tổ chức: ........................................................... có quyền khiếu nại, khởi kiện đối với quyết định này theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ................. tháng ................. năm ............

Quyết định này gồm ................. trang không tách rời, được đóng dấu giáp lai giữa các trang.

Trong thời hạn ba ngày, Quyết định này được gửi cho:

1. Ông (bà)/tổ chức: ............................................................................................... để chấp hành;

2. Kho bạc/ngân hàng ................ để thu tiền phạt ....................................................................

3. …………...................................................................................................................................

Quyết định này gồm ......... trang, được đóng dấu giáp lai giữa các trang.

.........

Các bạn có thể tải về Mẫu số 07 Quyết định áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả tại đây

Mời các bạn xem tiếp một số bài viết liên quan:

Từ khóa: Mẫu số 07, Quyết định áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả,

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Mẫu số 06 Quyết định miễn hoặc giảm tiền phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Mẫu số 06 Quyết định miễn hoặc giảm tiền phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo