Tra cứu thông báo phát hành hóa đơn của tổ chức, cá nhân

haivtca Tác giả haivtca 05/09/2015 8 phút đọc

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Tra cứu thông báo phát hành hóa đơn của tổ chức, cá nhân. Theo đó, chức năng này cho phép NSD tra cứu thông tin thông báo phát hành hóa đơn của các tổ chức, cá nhân bán hàng hóa dịch vụ.

Tra cứu thông báo phát hành hóa đơn

 • Vào menu Thông tin thông báo phát hành/Tổ chức-Cá nhân

Tra cứu thông báo phát hành hóa đơn của tổ chức, cá nhân

 • Màn hình tra cứu gồm hai phần: Điều kiện tra cứu là phần để nhập tham số tra cứu; Kết quả tra cứu là phần hiển thị các thông tin của các thông báo phát hành hóa đơn của tổ chức, cá nhân bán HHDV.
 • Phần Nhập điều kiện tra cứu gồm các thông tin:
  • Mã số Thuế: là thông tin bắt buộc nhập. NSD nhập mã số Thuế tổ chức, cá nhân phát hành hoá đơn cần tra cứu nếu là hoá đơn tự in, đặt in.
  • Ngày phát hành từ….Đến…là điều kiện chỉ ra khoảng thời gian tạo thông báo phát hành hóa đơn của Cơ quan Thuế để cấp, bán. Đây là thông tin bắt buộc nhập. Việc nhập ngày tháng tra cứu phải tuân theo đúng định dạng dd/mm/yyyy (ngày/tháng/năm)
 • Phần Nhập điều kiện tra cứu gồm các thông tin:
 • Ấn nút Tìm kiếm để ứng dụng tìm kiếm các hóa đơn thỏa mãn tất cả các tham số tra cứu mà NSD đã nhập.

Lưu ý

Nếu mã số Thuế tổ chức, cá nhân là mã số cơ quan Thuế thì kết quả tra cứu là các thông báo phát hành hoá đơn tự in để bán ấn chỉ thuế.

 • Kết quả tìm kiếm sẽ được hiển thị ở phần Kết quả tra cứu, gồm các thông tin sau:
  • Thông tin chung Tổ chức, cá nhân phát hành:
   • Mã số Thuế
   • Tên
   • Địa chỉ trụ sở
   • Trạng thái hoạt động: Là trạng thái hoạt động của NNT.
   • Cơ quan Thuế quản lý: Nếu là Chi cục Thuế sẽ có thêm thông tin về Cục Thuế cấp trên.
  • Thông tin chi tiết:
   • STT
   • Ngày phát hành: Đặt liên kết tại Ngày phát hành cho phép kết nối xem thông tin chi tiết Thông báo phát hành hoá đơn.
   • Thông báo phát hành tại Cơ quan Thuế: Là cơ quan Thuế nhận tờ thông báo phát hành. Nếu là Chi cục Thuế sẽ có thêm thông tin về Cục Thuế cấp trên.
   • Ghi chú: Hiển thị ghi chú khi thông tin thông báo phát hành có điều chỉnh.
 • Ấn liên kết Ngày thông báo để xem thông tin chi tiết Thông báo phát hành hóa đơn như sau:

Tra cứu thông báo phát hành hóa đơn của tổ chức, cá nhân

Trong đó:

 • Thông tin chung:
  • Tên tổ chức, cá nhân phát hành hoá đơn
  • Mã số Thuế
  • Địa chỉ trụ sở chính
  • Điện thoại
  • Ngày thông báo
 • Thông tin chi tiết các loại hoá đơn phát hành:
  • STT
  • Tên loại hoá đơn
  • Ký hiệu mẫu
  • Ký hiệu hóa đơn
  • Số lượng
  • Từ số
  • Đến số
  • Ngày bắt đầu sử dụng
  • Doanh nghiệp in:
   • Tên
   • MST
   • Ngày thực hiện hợp đồng in
  • Ghi chú: Hiển thị ghi chú trong trường hợp tổ chức, cá nhân chuyển địa điểm sang Cơ quan Thuế khác mang theo hoá đơn. Ví dụ: Một tổ chức phát hành 1000 hoá đơn từ số 1 đến số 1000 tại TP Hà Nội, đã sử dụng từ số 1 đến số 699. Chuyển địa điểm sang TP Hồ Chí Minh mang theo hoá đơn từ số 700 đến số 1000. Hệ thống sẽ hiển thị 2 thông báo phát hành như sau:
   • Với Thông báo phát hành ở TP Hà Nội: Có thêm dòng ghi chú: “Từ số 700 đến số 1000 chuyển đến phát hành tại Cục Thuế TP Hồ Chí Minh”
   • Với Thông báo phát hành ở TP Hồ Chí Minh: Không có dòng ghi chú.

Từ khóa: Tra cứu thông báo phát hành hóa đơn của tổ chức, Tra cứu thông báo phát hành hóa đơn của cá nhân, Thông báo phát hành hóa đơn

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Tra cứu thông báo phát hành hóa đơn đặt in của Cơ quan Thuế

Tra cứu thông báo phát hành hóa đơn đặt in của Cơ quan Thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo