Các thu nhập không được ưu đãi thuế TNDN năm 2015

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 09/09/2015 5 phút đọc

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp có hai loại là ưu đãi về ngành nghề và ưu đãi về khu vực. Một số doanh nghiệp nếu thỏa mãn điều kiện thì được áp dụng thuế suất 20%. Tuy nhiên có một số khoản thu nhập không được ưu đãi thuế TNDN và không được áp dụng thuế suất 20% là những khoản thu nhập nào. Đại lý thuế Công Minh chia sẻ:

 Thu nhập không được ưu đãi thuế TNDN
Thu nhập không được ưu đãi thuế TNDN

Quy định thu nhập không được ưu đãi thuế TNDN

Thông tư 96/2015/TT-BTC tại Điều 10, Khoản 1 sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

3. Không áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và không áp dụng thuế suất 20% (bao gồm cả doanh nghiệp thuộc diện áp dụng thuế suất 20% theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 78/2014/TT-BTC) đối với các khoản thu nhập sau:

a) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền góp vốn; thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (trừ thu nhập từ đầu tư kinh doanh nhà ở xã hội quy định tại điểm d Khoản 3 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC); thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản; thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở ngoài Việt Nam. b) Thu nhập từ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí, tài nguyên quý hiếm khác và thu nhập từ hoạt động khai thác khoáng sản. c) Thu nhập từ kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.”.”

Các thu nhập không được ưu đãi thuế TNDN năm 2015 gồm

- Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền vốn góp. (Theo quy định của Thông tư 219/2013/TT-BTC thì khoản thu nhập này thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT)

- Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản.

- Thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản. (Theo quy định của Thông tư 219/2013/TT-BTC thì khoản thu nhập này thuộc đối tượng không phải tính, kê khai nộp thuế GTGT.)

- Thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất kinh doanh ở ngoài Việt Nam.

- Thu nhập từ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí, tài nguyên quý hiếm khác và thu nhập từ hoạt động khai thác khoáng sản. (Theo quy định của Thông tư 219/2013/TT-BTC thì khoản thu nhập này thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT)

- Thu nhập từ kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thu đặc biết theo quy định của Luật thuế tiêu thu đặc biệt.

Mời các bạn xem thêm bài viết

Doanh nghiệp khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh khi nào

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Doanh nghiệp vay vốn cá nhân có cần chuyển khoản

Doanh nghiệp vay vốn cá nhân có cần chuyển khoản

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo