Tiền học cho con người nước ngoài lao động tại Việt Nam

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 09/09/2015 6 phút đọc

Doanh nghiệp có nhiều khoản hỗ trợ người lao động nước ngoài như khoản tiền học cho con người nước ngoài lao động tại Việt Nam. Khoản tiền học đó có được tính vào chi phí được trừ của doanh nghiệp không? Đại lý thuế Công Minh chia sẻ:

Tiền học cho con người nước ngoài
Tiền học cho con người nước ngoài

Quy định tiền học cho con người nước ngoài

Thông tư 96/2015/TT-BTC tại Điều 4 sửa đổi, bổ sung Điều 6, Thông tư 78/2014/TT-BTC như sau:

Trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng lao động với người nước ngoài trong đó có ghi khoản chi về tiền học cho con của người nước ngoài học tại Việt Nam theo bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông được doanh nghiệp trả có tính chất tiền lương, tiền công và có đầy đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Căn cứ theo quy định trên thì:

- Nếu doanh nghiệp có chi tiền học phí cho con người lao động nước ngoài thỏa mãn các điều kiện sau thì được tính vào chi phí được trừ:

+ Học tại Việt Nam từ bậc mầm non đến trung học phổ thông.

+ Có quy định điều kiện hưởng tại một trong các hồ sơ sau hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế công ty

+ Có đầy đủ hóa đơn chứng từ theo quy định.

- Nếu doanh nghiệp chi tiền học phí cho con người nước ngoài học tại nước ngoài hoặc chi tiền học phí cho con người nước ngoài học tại Việt Nam bậc đại học, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng thì không được tính vào chi phí được trừ.

Thuế TNCN với Tiền học cho con người nước ngoài

Thông tư 111/2013/TT-BTC tại Điều 2, Khoản 2, Điểm g quy định khoản tiền lương không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân như sau:

g.7) Khoản tiền học phí cho con của người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam học tại Việt Nam, con của người lao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài học tại nước ngoài theo bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông do người sử dụng lao động trả hộ.”

Căn cứ theo quy định trên:

- Nếu khoản học phí cho con người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân nếu thỏa mãn các điều kiện sau:

+ Con người lao động nước ngoài học tại Việt Nam.

+ Bậc học của con người lao động từ mầm non đến trung học phổ thông.

- Nếu học phí cho con người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và học tại nước ngoài, con người lao động nước ngoài học tại Việt Nam nhưng học từ bậc trung học chuyên nghiệp đến đại học thì tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

Mời các bạn xem thêm

Phụ cấp trách nhiệm cho người lao động có tính thuế TNCN

Tiền thuê nhà cho người lao động có là chi phí được trừ

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Các thu nhập không được ưu đãi thuế TNDN năm 2015

Các thu nhập không được ưu đãi thuế TNDN năm 2015

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo