Tổng hợp văn bản thuế Tuần 02 T12/2015

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 13/12/2015 16 phút đọc

Để cho bạn đọc có một cái nhìn tổng quan cũng như cập nhật được văn bản thuế của các các cơ quan: Tổng cục thuế, Bộ tài chính,.....một cách nhanh nhất trong thời gian vừa qua. Đại lý thuế Công Minh xin tổng hợp văn bản và tóm tắt toàn bộ nội dung văn bản thuế Tuần 02 T12/2015

Tổng hợp văn bản thuế Tuần 02 T12/2015

1. Quyết định 2465/QĐ-BTC đính chính thông tư 96

Tổng hợp văn bản thuế Tuần 04 T11/2015

Quyết định 2465/QĐ-BTC đính chính thông tư 96. Về việc đính chính Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC

Mời các bạn xem chi tiết Quyết định 2465/QĐ-BTC đính chính thông tư 96

2. Thông tư 193 năm 2015 sửa đổi bổ xung thông tư 219

Thông tư 193 năm 2015 sửa đổi bổ xung thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thỉ hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng.

Mời các bạn xem chi tiết Thông tư 193 năm 2015 sửa đổi bổ xung thông tư 219

3. Công văn 5042/TCT-KK về kiểm tra chứng từ ngân hàng

Công văn 5042/TCT-KK do Tổng cục thuế ban hành ngày 30 tháng 11 năm 2015 hướng dẫn chi tiết Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp về xác định thời hạn kiểm tra chứng từ ngân hàng đối với các đơn vị hoàn thuế.

Theo đó, thời hạn cũng như việc kiểm tra hồ sơ thanh toán của người nộp thuế phải được thực hiện dựa trên thông tin của doanh nghiệp. Đối với những trường hợp thanh toán không dùng tiền mặt với ngoại tệ từ khách hàng ở nước ngoài, cơ quan thuế sẽ thực hiện kiểm tra và xác mình nguồn tiền từ phía doanh nghiệp nước để đảm bảo tính minh bạch và chính xác

Mời các bạn xem chi tiết Công văn 5042/TCT-KK về kiểm tra chứng từ ngân hàng

4. Công văn 5059/TCT-CS về ưu đãi thuế TNDN

Công văn 5059/TCT-CS do Tổng cục thuế ban hành ngày 30 tháng 11 năm 2015 hướng dẫn chi tiết Công ty TNHH Parkson Hải Phòng về việc xử trường hợp về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho các dự án đầu tư mở rộng của doanh nghiệp.

Theo đó, trường hợp công ty Công ty TNHH Parkson Hải Phòng thực hiện thay đổi giấy phép kinh doanh và đầu tư thêm vốn tài sản để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty trên những ngành nghề hay lĩnh vực theo theo quy định tài Điều 36 Nghị định số 24 năm 2007 nên doanh nghiệp Parkson không được hưởng thêm phần thuế ưu đãi đầu tư mở rộng

Mời các bạn xem chi tiết Công văn 5059/TCT-CS về ưu đãi thuế TNDN

5.Công văn 5077/TCT-KK hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư

Công văn 5077/TCT-KK do Tổng cục thuế ban hành ngày 01 tháng 12 năm 2015 hướng dẫn chi tiết Cục Thuế tỉnh Hà Nam về xác định hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư khi đơn vị này kê khai thuế GTGT không đúng với quy định

Trường hợp số thuế đã hoàn lớn hơn số thuế được hoàn thì Công ty TNHH MTV Hà Nam – Hanosimex sẽ bị thu hồi thuế và tiến hành xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 của Chính phủ

Mời các bạn xem chi tiết Công văn 5077/TCT-KK hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư

6. Công văn 5083/TCT-KK về kê khai thuế GTGT cho dự án đầu tư

Công văn 5083/TCT-KK do Tổng cục thuế ban hành ngày 01 tháng 12 năm 2015 hướng dẫn chi tiết Cục Thuế tỉnh Long An về xác định cách kê khai thuế và hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư khi dự án đầu tư chuyển từ giai đoạn đầu tư sang hoạt động kinh doanh

Doanh nghiệp cần xác định phần thuế GTGT dùng riêng biệt cho hoạt động đầu tư và thuế GTGT dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Khi đó, doanh nghiệp thực hiện lập hồ sơ khai thuế GTGT cho dự án đầu tư theo mẫu 02/GTGT và hồ sơ khai thuế GTGT cho hoạt động sản xuất kinh doanh theo mẫu 01/GTGT

Mời các bạn xem chi tiết Công văn 5083/TCT-KK về kê khai thuế GTGT cho dự án đầu tư

Mời các bạn xem chi tiết Công văn 5084/TCT-KK năm 2015 của Tổng cục Thuế

8. Công văn 5098/TCT-KK năm 2015 của Tổng cục Thuế

Ngày 01/12/2015 Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5098/TCT-KK trả lời Cục Thuế tỉnh Yên Bái về việc kê khai, hoàn thuế GTGT đối với doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư Mời các bạn xem chi tiết Công văn 5098/TCT-KK năm 2015 của Tổng cục Thuế 9. Công văn 5099/TCT-KK năm 2015 của Tổng cục Thuế

Ngày 01/12/2015 Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5099/TCT-KK trả lời Cục Thuế TP Hà Nội về việc hoàn thuế đối với Đại sứ quan Cộng hòa Ca-dắc- xtan tại Việt Nam; sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính

Mời các bạn xem chi tiết Công văn 5099/TCT-KK năm 2015 của Tổng cục Thuế

10. Công văn 5121/TCT-CS xác định thời hạn nộp lệ phí trước bạ

Ngày 03/12/2015 Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5121/TCT-CS trả lời Cục Thuế tỉnh Bình Thuận xác định thời hạn nộp lệ phí trước bạ

Mời các bạn xem chi tiết Công văn 5121/TCT-CS năm 2015 của Tổng cục Thuế

11. Công văn 5123/TCT-KK lập hồ sơ khai thuế GTGT của dự án đầu tư

Ngày 03/12/2015 Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5123/TCT-KK trả lời Cục Thuế tỉnh Hải Dương về việc vướng mắc về chính sách thuế, kê khai thuế GTGT cho các dự án đầu tư mới

Mời các bạn xem chi tiết Công văn 5123/TCT-KK năm 2015 của Tổng cục Thuế

12. Công văn 5125/TCT-KK giải quyết hồ sơ hoàn thuế đối với Công ty có dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh

Ngày 03/12/2015 Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5125/TCT-KK trả lời Công ty TNHH Nguyên Thạch về việc cơ quan giải quyết hồ sơ hoàn thuế đối với Công ty có dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh thành phố nơi đóng trụ sở chính.

Mời các bạn xem chi tiết Công văn 5125/TCT-KK năm 2015 của Tổng cục Thuế

13. Công văn 5124/TCT-KK về xuất hóa đơn công trình xây dựng

Công văn 5124/TCT-KK do Tổng cục thuế ban hành ngày 30 tháng 11 năm 2015 hướng dẫn chi tiết Công ty TNHH Hiệp Gia Bảo về việc không xuất hóa đơn cho các công trình xây dựng đã hoàn thành

Theo đó, trường hợp công ty TNHH Hiệp Gia Bảo sau khi hoàn thành công trình xây dựng và nghiệm thu theo từng phần thì doanh nghiệp bắt buộc phải xuất hóa đơn và kê khai nộp thuế GTGT, thuế TNDN nếu có cho các hạng mục đó. Trường hợp thực tế công ty Hiệp Gia Bảo không xuất hóa đơn sẽ phải thực hiện xuất và sẽ bị cơ quan thuế Truy thu tiền thuế và xử phạt hành chính về vi phạm hóa đơn theo thông tư 10 năm 2014

Mời các bạn xem chi tiết Công văn 5124/TCT-KK về xuất hóa đơn công trình xây dựng

14. Công văn 5130/TCT-QLN về cưỡng chế bên thứ 3 để thu tiền nộp nợ tiền thuế

Ngày 03/12/2015 Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5130/TCT-QLN trả lời Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Tạp Phẩm (gọi tẳt là Công ty) gửi Bộ trưởng Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế đề nghị cưỡng chế bên thứ 3 để thu tiền nộp nợ tiền thuế và hủy cưỡng chế Thông báo

Mời các bạn xem chi tiết Công văn 5130/TCT-QLN năm 2015 của Tổng cục Thuế

15. Công văn 5132/TCT-QLN cưỡng chế nợ thuế đôi với PHILIP MORRIS VIETNAM S.A

Ngày 03/12/2015 Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5132/TCT-QLN trả lời Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện cưỡng chế nợ thuế đôi với PHILIP MORRIS VIETNAM S.A

Mời các bạn xem chi tiết Công văn 5132/TCT-QLN năm 2015 của Tổng cục Thuế

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Thành lập công ty GIÁ RẺ nhất MIỄN PHÍ thủ tục thuế

Thành lập công ty GIÁ RẺ nhất MIỄN PHÍ thủ tục thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo