Thủ tục thành lập công ty tài chính

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 18/12/2015 5 phút đọc

Đối với các khách hàng muốn hoạt động trong lĩnh vực tài chính tín dụng, Chúng tôi mang đến dịch vụ thành lập công ty để giúp quý khách hàng có thể hoạt động trong lĩnh vực này. Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn các Thủ tục thành lập công ty tài chính

Các Thủ tục thành lập công ty tài chính

Thủ tục thành lập công ty tín dụng:

Thủ tục thành lập công ty du lịch
Thủ tục thành lập công ty tài chính

- Hồ sơ đề nghị cấp phép gửi ngân hàng nhà nước.

- Đăng ký kinh doanh, đăng ký hoạt động kinh doanh sau khi đủ điều kiện cấp giấy phép.

- Công bố thông tin thành lập tổ chức tín dụng trước 30 ngày hoạt động.

- Khai trương hoạt động trong 12 tháng kể từ ngày cấp phép và sẽ bị thu hồi nếu không làm hoạt động khai trương này.

Điều kiện để thành lập công ty tín dụng:

Để có thể thành lập công ty tín dụng, người nộp thuế cần phải thực hiện đáp ứng các điều kiện sau:

Về vốn: Cần phải có đầy đủ vốn điều lệ tối thiểu bằng mức vốn pháp đinh cho chính phủ quy định tại từng thời kỳ.

Cổ đông sáng lập:

Với những cổ đông sáng lập là cá nhân thì cá nhân đó phải là người am hiểu về hoạt động của ngân hàng, có đạo đức nghề nghiệp, không vi phạm các quy định của pháp luật hơn thế nữa phải đủ khả năng tài chính để góp vốn và cam kết hỗ trợ tổ chức tín dụng trong trường hợp khó khăn về vốn hoặc thiếu khả năng chi trả.

Cổ đông sáng lập là tôt chức thì tổ chức đó phải có đủ khả năng tài chính và cũng phải cam kết hỗ trợ tổ chức tín dụng trong trường hợp khó khăn về vốn hoặc thiếu khả năng chi trả, không có khả năng thanh khoản. Vốn của tổ chức phải có tổi thiểu 200 tỷ đồng đồng thời tổng tài sản là 500 tỷ đồng, kinh doanh có lãi trong năm liền kề trước đó ví dụ năm nay là năm 2015 thì năm 2014 tổ chức của bạn phải kinh doanh có lãi thì mới được thành lập doanh nghiệp tín dụng.

Khi đáp ứng đủ các điều kiện theo trên, các cá nhân sẽ được thành lập công ty tín dụng

Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ thành lập khác, mời các bạn tham khảo thêm các nội dung  
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Thay đổi đăng ký kinh doanh doanh nghiệp NHANH nhất

Thay đổi đăng ký kinh doanh doanh nghiệp NHANH nhất

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo