Công văn 5124/TCT-KK về xuất hóa đơn công trình xây dựng

Công văn 5124/TCT-KK do Tổng cục thuế ban hành ngày 30 tháng 11 năm 2015 hướng dẫn chi tiết Công ty TNHH Hiệp Gia Bảo về việc không xuất hóa đơn cho các công trình xây dựng đã hoàn thành . Đại lý thuế Công Minh xin tóm tắt lại nội dung như sau để phục vụ cho công tác làm báo cáo tài chính của doanh nghiệp như sau:

Công văn 5124/TCT-KK về xuất hóa đơn công trình xây dựng

Theo quy định
cong-van-5124-tct-kk-ve-xuat-hoa-don-cong-trinh-xay-dung

cong-van-5124-tct-kk-ve-xuat-hoa-don-cong-trinh-xay-dung 2

Theo đó, trường hợp công ty  TNHH Hiệp Gia Bảo sau khi hoàn thành công trình xây dựng và nghiệm thu theo từng phần thì doanh nghiệp bắt buộc phải xuất hóa đơn và kê khai nộp thuế GTGT, thuế TNDN nếu có cho các hạng mục đó. Trường hợp thực tế công ty Hiệp Gia Bảo không xuất hóa đơn sẽ phải thực hiện xuất và sẽ bị cơ quan thuế Truy thu tiền thuế và xử phạt hành chính về vi phạm hóa đơn theo thông tư 10 năm 2014

Toàn văn nội dung công văn 5124/TCT-CS  Tại đây

Một số văn bản tham khảo: