Mức đóng bảo hiểm xã hội khi nghỉ chế độ thai sản

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 15/12/2015 4 phút đọc

Đối với những người lao động khi hưởng chế độ thai sản thì có phải đóng bảo hiểm xã hội hay không? Thời gian đó có tính là thời gian đóng bảo hiểm? Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn Mức đóng bảo hiểm xã hội khi nghỉ chế độ thai sản

Quy định cho bảo hiểm xã hội Mức đóng bảo hiểm xã hội khi nghỉ chế độ thai sản

Theo quy định điều 39, Luật bảo hiểm xã hội quy định về mức hưởng chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội.

Theo đó, trong thời gian nghỉ chế độ thai sản của người lao động có phải đóng bảo hiểm xã hội hay không sẽ tính theo từng tháng. Nếu trong tháng người lao động nữ bắt đầu nghỉ hưởng chế độ thai sản hoặc tháng bắt đầu đi làm lại mà số ngày nghỉ thai sản trong tháng đó từ 14 ngày trở lên thì tháng đó được tính là tháng đóng bảo hiểm của người lao động và người sử dụng lao động cũng như lao động không phải đóng tiền bảo hiểm cho tháng đó.

Về bảo hiểm Y Tế cho người lao động, theo khoản 1 Điều 13 Luật Bảo hiểm Y tế năm 2013

Trong thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì mức đóng hằng tháng tối đa bằng 6% tiền lương tháng của người lao động trước khi nghỉ thai sản và do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng;

Các bài viết tham khảo
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối cho người lao động

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối cho người lao động

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo