Tổng hợp luật thuế nhà thầu

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 31/01/2015 2 phút đọc

Quy định về thuế nhà thầu được quy định trong thông tư: Thông tư 103/2014/TT-BTC. Đại lý thuế Công Minh xin Tổng hợp về các quy định về luật thuế nhà thầu để phục vụ cho kỳ thi “CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ NĂM 2015″ chi tiết như sau:

Thông tư 103/2014/TT-BTC – Hướng dẫn thi hành Luật thuế nhà thầu

Ngày 06/08/2014 Bộ tài chính ban hành văn bản số 103/2014/TT-BTC về việc HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 65/2013/NĐ-CP của chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập cá nhân

  • Toàn văn nội dung Thông tư 111/2013/TT-BTC Tại đây
  • Những điểm mới cần chú ý tại Thông tư 111/2013/TT-BTC Tại đây

Tài liệu ôn thi phần quản lý thuế

  • Slide bài giảng về luật thuế nhà thầu Tại đây
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Điểm mới thông tư Thông tư 103/2014/TT-BTC

Điểm mới thông tư Thông tư 103/2014/TT-BTC

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo