Tiêu chuẩn quyền và trách nhiệm của người làm kế toán theo luật kế toán 2015

haivtca Tác giả haivtca 24/11/2015 4 phút đọc

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn một số điều về Tiêu chuẩn quyền và trách nhiệm của người làm kế toán theo Luật kế toán năm 2015 vừa được Quốc Hội ban hành ngày 20/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. Theo đó có một số nội dung chính sau:

Tiêu chuẩn quyền và trách nhiệm của người làm kế toán theo luật kế toán 2015
Tiêu chuẩn quyền và trách nhiệm của người làm kế toán theo luật kế toán 2015

Tiêu chuẩn quyền và trách nhiệm của người làm kế toán

1. Tiêu chuẩn của người làm kế toán

  • Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;
  • Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán.

2. Người làm kế toán có quyền độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán.

3. Người làm kế toán có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán, thực hiện các công việc được phân công và chịu trách nhiệm về chuyên môn, nghiệp vụ của mình.

  • Khi thay đổi người làm kế toán, người làm kế toán cũ có trách nhiệm bàn giao công việc kế toán và tài liệu kế toán cho người làm kế toán mới.
  • Người làm kế toán cũ phải chịu trách nhiệm về công việc kế toán trong thời gian mình làm kế toán.

Bài viết liên quan:

Từ khóa: những người không được làm kế toán, mục đích đối tượng sử dụng thông tin kế toán, nhiệm vụ của kế toán, tiêu chuẩn bổ nhiệm kế toán trưởng

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán

Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo