Công việc kế toán trong việc chuyển đổi loại hình sở hữu hoặc hoặc giải thể, phá sản

haivtca Tác giả haivtca 18/07/2024 6 phút đọc

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn một số điều về Công việc kế toán trong việc chuyển đổi loại hình sở hữu hoặc hoặc giải thể, phá sản theo Luật kế toán năm 2015 vừa được Quốc Hội ban hành ngày 20/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. Theo đó có một số nội dung chính sau:

Công việc kế toán trong việc chuyển đổi loại hình sở hữu hoặc hoặc giải thể, phá sản
Công việc kế toán trong việc chuyển đổi loại hình sở hữu hoặc hoặc giải thể, phá sản

Công việc kế toán

Trường hợp chuyển đổi loại hình hoặc hình thức sở hữu

- Đơn vị kế toán được chuyển đổi loại hình hoặc hình thức sở hữu phải thực hiện các công việc sau đây:

  • a) Khóa sổ kế toán, kiểm kê tài sản, xác định nợ chưa thanh toán, lập báo cáo tài chính; b) Bàn giao toàn bộ tài sản, nợ chưa thanh toán, lập biên bản bàn giao và ghi sổ kế toán theo biên bản bàn giao; c) Bàn giao toàn bộ tài liệu kế toán cho đơn vị kế toán sau chuyển đổi.

- Đơn vị kế toán sau chuyển đổi căn cứ vào biên bản bàn giao mở sổ kế toán và ghi sổ kế toán theo quy định của Luật kế toán năm 2015.

Trường hợp giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản

- Đơn vị kế toán bị giải thể hoặc chấm dứt hoạt động phải thực hiện các công việc sau đây:

  • a) Khóa sổ kế toán, kiểm kê tài sản, xác định nợ chưa thanh toán, lập báo cáo tài chính;
  • b) Mở sổ kế toán theo dõi các nghiệp vụ kinh tế, tài chính liên quan đến việc giải thể, chấm dứt hoạt động;
  • c) Bàn giao toàn bộ tài liệu kế toán của đơn vị kế toán bị giải thể hoặc chấm dứt hoạt động sau khi xử lý xong cho đơn vị kế toán cấp trên hoặc tổ chức, cá nhân lưu trữ theo quy định tại Điều 41 (Quy định về bảo quản và lưu trữ tài liệu kế toán mới nhất) của Luật kế toán năm 2015.

- Trường hợp đơn vị kế toán bị tuyên bố phá sản thì Toà án tuyên bố phá sản chỉ định người thực hiện công việc kế toán quy định tại khoản 1 Điều 48 Luật kế toán năm 2015.

Bài viết liên quan:

Từ khóa: Công việc kế toán trong việc chuyển đổi loại hình sở hữu, Công việc kế toán trong trường hợp giải thể, Công việc kế toán trong trường hợp phá sản, Công việc kế toán trong trường hợp chấm dứt hoạt động

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Công việc kế toán trong trường hợp hợp nhất hoặc sáp nhập đơn vị kế toán

Công việc kế toán trong trường hợp hợp nhất hoặc sáp nhập đơn vị kế toán

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo