Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán

haivtca Tác giả haivtca 24/11/2015 4 phút đọc

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn một số điều về Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán theo Luật kế toán năm 2015 vừa được Quốc Hội ban hành ngày 20/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. Theo đó có một số nội dung chính sau:

Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán
Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán

Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật

1. Tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán hoặc quyết định thuê doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán theo đúng quy định của Luật kế toán năm 2015.

2. Bố trí người làm kế toán trưởng hoặc quyết định thuê dịch vụ làm kế toán trưởng theo quy định của Luật kế toán năm 2015; trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác thì thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

3. Tổ chức và chỉ đạo thực hiện công tác kế toán trong đơn vị kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán và chịu trách nhiệm trực tiếp về hậu quả của những sai phạm do mình gây ra; chịu trách nhiệm liên đới đối với những sai phạm do người khác gây ra nhưng thuộc trách nhiệm quản lý của mình.

4. Tổ chức kiểm tra kế toán trong nội bộ đơn vị và thực hiện kiểm tra kế toán các đơn vị cấp dưới.

Bài viết liên quan:

Từ khóa: người đại diện pháp luật, trách nhiệm của người đại diện pháp luật, luật kế toán mới nhất năm 2015, luật kế toán 2015, luật kế toán mới nhất

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Công việc kế toán trong việc chuyển đổi loại hình sở hữu hoặc hoặc giải thể, phá sản

Công việc kế toán trong việc chuyển đổi loại hình sở hữu hoặc hoặc giải thể, phá sản

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo