Công việc kế toán trong trường hợp hợp nhất hoặc sáp nhập đơn vị kế toán

haivtca Tác giả haivtca 24/11/2015 6 phút đọc

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn một số điều về Công việc kế toán trong trường hợp hợp nhất hoặc sáp nhập đơn vị kế toán theo Luật kế toán năm 2015 vừa được Quốc Hội ban hành ngày 20/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. Theo đó có một số nội dung chính sau:

Công việc kế toán trong trường hợp hợp nhất hoặc sáp nhập đơn vị kế toán
Công việc kế toán trong trường hợp hợp nhất hoặc sáp nhập đơn vị kế toán

Công việc kế toán trong trường hợp hợp nhất hoặc sáp nhập đơn vị kế toán

Trường hợp hợp nhất các đơn vị kế toán

- Các đơn vị kế toán bị hợp nhất thành đơn vị kế toán mới thì từng đơn vị kế toán bị hợp nhất phải thực hiện các công việc sau đây:

  • a) Khóa sổ kế toán, kiểm kê tài sản, xác định nợ chưa thanh toán, lập báo cáo tài chính;
  • b) Bàn giao toàn bộ tài sản, nợ chưa thanh toán, lập biên bản bàn giao và ghi sổ kế toán theo biên bản bàn giao;
  • c) Bàn giao toàn bộ tài liệu kế toán cho đơn vị kế toán hợp nhất.

- Đơn vị kế toán hợp nhất phải thực hiện các công việc sau đây:

  • a) Căn cứ vào biên bản bàn giao, mở sổ kế toán và ghi sổ kế toán theo quy định của Luật Luật kế toán năm 2015;
  • b) Tổng hợp báo cáo tài chính của các đơn vị kế toán bị hợp nhất thành báo cáo tài chính của đơn vị kế toán hợp nhất;
  • c) Nhận, lưu trữ tài liệu kế toán của các đơn vị bị hợp nhất.

Trường hợp sáp nhập đơn vị kế toán

- Đơn vị kế toán bị sáp nhập vào đơn vị kế toán khác phải thực hiện các công việc sau đây:

  • Khóa sổ kế toán, kiểm kê tài sản, xác định nợ chưa thanh toán, lập báo cáo tài chính;
  • Bàn giao toàn bộ tài sản, nợ chưa thanh toán, lập biên bản bàn giao và ghi sổ kế toán theo biên bản bàn giao;
  • Bàn giao toàn bộ tài liệu kế toán cho đơn vị kế toán nhận sáp nhập.

- Đơn vị kế toán nhận sáp nhập căn cứ vào biên bản bàn giao ghi sổ kế toán theo quy định của Luật Luật kế toán năm 2015.

Bài viết liên quan:

Từ khóa: Công việc kế toán trong trường hợp hợp nhất đơn vị kế toán, Công việc kế toán trong trường hợp sáp nhập đơn vị kế toán

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Công việc kế toán trong trường hợp chia, tách đơn vị kế toán

Công việc kế toán trong trường hợp chia, tách đơn vị kế toán

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo