Mẫu TK1-TS Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT

haivtca Tác giả haivtca 09/09/2015 2 phút đọc

Mẫu TK1-TS Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT. Từ ngày 01/12/2015 Cá nhân khi kê khai các thông tin liên quan đến nhân thân, phương thức đóng, nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu khi tham gia BHXH, BHYT, BHTN và khi có yêu cầu thay đổi thông tin tham gia BHXH, BHYT như: nhân thân, chức danh nghề, phương thức đóng, nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu thì sử dụng biểu mẫu TK1-TS Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT ban hành theo Quyết định 959/QĐ-BHXH thay thế mẫu A01-TS ban hành theo Quyết định 1111/QĐ-BHXH. Mẫu TK1-TS Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT dùng cho người tham gia BHXH, BHYT là những lao động trong doanh nghiệp. Các cá nhân sẽ lập mẫu biểu này trong những trường hợp sau:

  • Đối với người lao động cùng tham gia BHXH, BHYT; người chỉ tham gia BHXH bắt buộc; người tham gia BHXH tự nguyện: Khi tham gia lần đầu hoặc khi thay đổi thông tin.
  • Đối với người chỉ tham gia BHYT: Khi thay đổi thông tin.
Sau đây Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn Mẫu TK1-TS Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT. mau-tk1-ts-to-khai-cung-cap-va-thay-doi-thong-tin-nguoi-tham-gia-bhxh-bhyt Tải Mẫu TK1-TS Tờ khai cung cấp và thay đồi thông tin người tham gia BHXH, BHYT tại đây  
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Công văn 12568/BTC-CĐKT của Bộ Tài Chính

Công văn 12568/BTC-CĐKT của Bộ Tài Chính

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo