Thuế TNCN cho cá nhân không cư trú làm môi giới tại nước ngoài

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 14/07/2024 5 phút đọc

Nếu doanh nghiệp bạn chi trả lương cho người làm môi giới tại nước ngoài và thuộc đối tượng cá nhân không cư trú theo luật thuế TNCN thì Doanh nghiệp Việt Nam có phải khấu trừ thuế TNCN khi chi trả phần hoa hồng môi giới không? Đại lý thuế Công Minh xin trả lời vấn đề Thuế TNCN cho cá nhân không cư trú làm môi giới tại nước ngoài như sau:

Thuế TNCN cho cá nhân không cư trú làm môi giới
Thuế TNCN cho cá nhân không cư trú làm môi giới

Thuế TNCN cho cá nhân không cư trú làm môi giới tại nước ngoài

Theo Công văn 4036/TCT-CS của tổng cục thuế Ngày 30 tháng 9 năm 2015 Tổng cục thuế trả lời Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về vấn đề vướng mắc về tChính sách thuế TNCN của cá nhân không cư trú làm môi giới bán hàng hóa tại nước ngoài cho DN Việt Nam, Thuế TNCN cho cá nhân không cư trú làm môi giới tại nước ngoài được quy định như sau:

Điều 1 Thông tư số 111/2013

“ Đổi với cả nhân không cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập ”

Tại điểm b, khoản 4, Điều 1 Thông tư số 111

b) Cá nhân là người không mang quốc tịch Việt Nam nhưng cỏ thu nhập chịu thuế, bao gồm: người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, người nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam nhimg có thu nhập chịu thuê phát sinh tại Việt Nam. ”

Tại khoản 4, Điều 2 Thông tư số 103/2014/TT-BTC

“Điều 2. Đối tượng không áp dụng

4. Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện cung câp dịch vụ dưới đây cho tô chức, cá nhân Việt Nam mà các dịch vụ được thực hiện ở nước ngoài:

– Sửa chữa phương tiện vận tải (tàu bay, động cơ tàu bay, phụ tùng tàu bay, tàu biển), mảy móc, thiết bị (kể cả đường cáp biển, thiết bị truyền dân), có bao gồm hoặc không bao gồm vật tư, thiết bị thay thê kềm theo;

– Quảng cáo, tiếp thị (trừ quảng cảo, tiếp thị trên internet);

– Xúc tiến đầu tư và thương mại;

– Môi giới: bản hàng hỏa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài;…

Theo đó, trường hợp cá nhân không cư trú làm môi giới tại nước ngoài cho doanh nghiệp Việt Nam thì thu nhập đó phát sinh là ngoài lãnh thổ Việt Nam và doanh nghiệp Việt nam chi trả thu nhập cũng không khấu trừ thuế TNCN của cá nhân đó

Công văn 4036/TCT-CS

Toàn bộ nội dung Công văn 4036/TCT-CS
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Báo cáo về việc nhận in, cung cấp phần mềm tự in hóa đơn

Báo cáo về việc nhận in, cung cấp phần mềm tự in hóa đơn

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo