Công văn 4552/TCT-TNCN của tổng cục thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 03/11/2015 4 phút đọc

Ngày 03 tháng 11 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4552/TCT-TNCN trả lời Cục Thuế TP Hà Nội về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế khi sáp nhập doanh nghiệp. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Công văn 4552/TCT-TNCN

Nội dung Công văn 4552/TCT-TNCN

Kính gửi: Cục Thuế TP Hà Nội

Trả lời công văn số 57728/CT-HTr ngày 07/9/2015 của Cục Thuế TP Hà Nội về vướng mắc khi thực hiện sáp nhập ngân hàng TMCP phát triển Mê kông (MDB) vào Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam (MSB), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

  1. Về thông báo phát hành và sử dụng hóa đơn trong thời gian từ ngày 12/8/2015 cho đến khi thông báo phát hành hóa đơn có hiệu lực:

Các Chi nhánh mới của MSB phải gửi thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quản thuế quản lý trực tiếp theo đúng quy định tại Khoản 4 Điều 9 Chương II Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

Đối với các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong khoảng thời gian thông báo phát hành hóa đơn của các chi nhánh mới chưa có hiệu lực thì cho phép lùi ngày xuất hỏa đơn đến thời điểm thông báo phát hành hóa đơn có hiệu lực.

  1. Về sử dụng hóa đơn:

MSB và các chi nhánh của MSB được kê khai, khấu trừ thuế GTGT và hạch toán chi phí đối với các hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ mang tên, địa chỉ, mã số thuế của MDB và các chi nhánh của MDB đã ký hợp đồng trước đây đối với các hóa đon phát sinh trước ngày 01/01/2016 nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định.

  1. Về quyết toán thuế TNCN:

MDB phải quyết toán thuế TNCN đã khấu trừ chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày sáp nhập và MDB cấp chứng từ khấu trừ thuế cho người lao động đế làm cơ sở cho người lao động thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Tải Công văn 4552/TCT-TNCN

Công văn 4552/TCT-TNCN tại đây bản PDF

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 1154/PC-TCT của tổng cục thuế

Công văn 1154/PC-TCT của tổng cục thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo