Công văn 1154/PC-TCT của tổng cục thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 04/11/2015 4 phút đọc

Ngày 04 tháng 11 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 1154/PC-TCT gửi Cục Quản lý Công sản về vấn đề vướng mắc về tiền thuê đất. . Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Công văn 1154/PC-TCT

Nội dung Công văn 1154/PC-TCT

Kính gửi: Cục Quản lý Công sản

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1009/CT-KK ngày 17/8/2015 của Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng đề nghị hướng dẫn vướng mắc về tiền thuê đất.

Do nội dung vướng mắc nêu tại công văn số 1009/CT-KK ngày 17/8/2015 của Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng là do quỵ định tại Khoản 5 Điều 12 Thông tư 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính và theo hướng dẫn tại Điểm 2 Công văn số 7810/BTC-QLCS ngày 12/6/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về miễn, giảm tiền thuê đất: “Trường họp đã nộp tiên thuê đất theo Thông báo của cơ quan thuế trong khoảng thời gian được ưu đãi về tiền thuê đất quy định tại Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy phép đầu tư thì số tiền đã nộp được trừ vào số tiền thuê đất phải nộp của những năm tiếp theo.”

Như vậy, tại công văn số 7810/BTC-QLCS chỉ hướng dẫn đối với trường họp tiền thuê đất đã nộp theo Thông báo của cơ quan thuế mà chưa có hướng dẫn cụ thể đối với khoản tiền mà cơ quan thuế đã truy thu tương ứng với tiền chậm nộp. (Bản chất đây là khoản tiền thuê đất mà người thuê đất được hưởng ưu đãi miễn, giảm nhưng do chưa làm thủ tục để được miễn, giảm theo quy định nên phải nộp tiền thuê đất và tiền chậm nộp theo Thông báo của cơ quan thuế).

Hiện nay, Cục QLCS đang tổng hợp các vướng mắc trên của các đơn vị đế báo cáo Bộ hướng dẫn xử lý. Vì vậy, Tổng cục Thuế chuyển công văn số 1009/CT-KK ngày 17/8/2015 nêu trên để Cục Quản lý công sản tổng hợp vướng mắc, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét

Tải Công văn 1154/PC-TCT

Công văn 1154/PC-TCT tại đây bản PDF

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Quản lý và sử dụng con dấu theo Luật doanh nghiệp 2014

Quản lý và sử dụng con dấu theo Luật doanh nghiệp 2014

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo