Thuế GTGT nộp thay cho nhà thầu nước ngoài có được khấu trừ thuế không?

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 19/07/2024 5 phút đọc

Doanh nghiệp có ký hợp đồng với nhà thầu nước ngoài, theo thoả thuận tại hợp đồng nhà thầu doanh thu Nhà thầu nước ngoài nhận được không bao gồm thuế GTGT phải nộp thì doanh nghiệp phải tính thuế GTGT và nộp thay cho Nhà thầu nước ngoài. Vậy số thuế GTGT nộp thay cho nhà thầu nước ngoài có được khẩu trừ thuế không?

Thuế GTGT nộp thay cho nhà thầu nước ngoài có được khấu trừ thuế không?
Thuế GTGT nộp thay cho nhà thầu nước ngoài có được khấu trừ thuế không?

Căn cứ Thông tư 103/2014/TT-BTC tại Điều 12, Khoản 1, Điểm b quy định doanh thu tính thuế GTGT như sau:

Trường hợp theo thỏa thuận tại hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ, doanh thu Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nhận được không bao gồm thuế GTGT phải nộp thì doanh thu tính thuế GTGT phải được quy đổi thành doanh thu có thuế GTGT và được xác định theo công thức sau:

Doanh thu tính thuế GTGT = Doanh thu chưa bao gồm thuế GTGT
1 - Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu

Do đó, doanh nghiệp phải xác định doanh thu tính thuế giá trị gia tăng được quy đổi theo công thức trên và tính thuế GTGT phải nộp thay cho nhà thầu nước ngoài.

Thông tư 156/2013/TT-BTC tại Điều 20, Khoản 3, Điểm a quy định khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài như sau:

“a) Khai thuế đối với trường hợp nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu là loại khai theo lần phát sinh thanh toán tiền cho nhà thầu nước ngoài và khai quyết toán khi kết thúc hợp đồng nhà thầu.”

Căn cứ theo quy định trên:

- Khi doanh nghiệp phát sinh việc thanh toán tiền cho nhà thầu nước ngoài, doanh nghiệp phải khai thuế GTGT theo từng lần phát sinh.

- Thời hạn khai thuế GTGT theo từng lần phát sinh chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh việc thanh toán tiền cho nhà thầu nước ngoài.

Thông tư 219/2013/TT-BTC tại Điều 15, Khoản 1 quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT như sau:

1. Có hoá đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hoá, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

Như vậy:

- Doanh nghiệp được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với khoản thuế GTGT nộp thay cho nhà thầu nước ngoài.

- Doanh nghiệp phải có chứng từ nộp thuế GTGT thay cho nhà thầu nước ngoài thì mới đủ điều kiện kê khai khấu trừ thuế GTGT.

Mời các bạn xem thêm bài viết Hướng dẫn cách tính thuế nhà thầu nước ngoài

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Những điều kế toán cần biết về thuế - Tuần 2 T07/2015

Những điều kế toán cần biết về thuế - Tuần 2 T07/2015

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo