Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn lần đầu mới nhất

haivtca Tác giả haivtca 14/07/2024 9 phút đọc

KHÔNG HẠN CHẾ SỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN PHÁT HÀNH

Theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 áp dụng từ ngày 01/06/2014. Đã có rất nhiều doanh nghiệp cảm thấy thủ tục hành chính phải xác định số lượng hóa đơn được thông báo phát hành để sử dụng từ 3 tháng đến 6 tháng để Thông báo phát hành hóa đơn của doanh nghiệp. Đến nay để giải quyết, giảm bớt các thủ tục hành chính Bộ tài chính ban hành Thông tư 26/2015/T-BTC, trong đó: Bỏ quy định cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác định số lượng hóa đơn được thông báo phát hành để sử dụng từ 3 tháng đến 6 tháng tại Thông báo phát hành hóa đơn của doanh nghiệp. Do vậy, Áp dụng từ ngày 01/01/2015 Doanh nghiệp thích phát hành bao nhiêu hóa đơn tùy ý. Đó là nội dung được chi tiết tại Điểm C, Khoản 3, Công văn số Công văn số 767/TCT-CS ngày 05/03/2015 của Tổng cục thuế:

"c) Điều 9: Bỏ quy định cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác định số lượng hóa đơn được thông báo phát hành để sử dụng từ 3 tháng đến 6 tháng tại Thông báo phát hành hóa đơn của doanh nghiệp.

Trước đây: Cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác định số lượng hóa đơn được thông báo phát hành để sử dụng từ 3 tháng đến 6 tháng tại Thông báo phát hành hóa đơn của doanh nghiệp."

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn lần đầu mới nhất

Theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC và Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015: Trước khi sử dụng hóa đơn GTGT Doanh nghiệp phải làm thủ tục Thông báo phát hành hóa đơn gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Chú ý: Hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm (05) ngày trước khi DN bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10)ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành.

A. Hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn bao gồm:

1. Thông báo phát hành hoá đơn theo Mẫu TB01/AC (Ban hành theo Thông tư Số 26/2015/TT-BTC ban hành ngày 27/02/2015). Tải về tại đây: Mẫu thông báo phát hành hóa đơn

- Nội dung ghi trên Thông báo phát hành hóa đơn gồm:

+ Tên đơn vị, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại, tên loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ngày bắt đầu sử dụng, số lượng hóa đơn thông báo phát hành (từ số... đến số...)).

+ Tên và mã số thuế của doanh nghiệp in hoá đơn (đối với hoá đơn đặt in), + Ngày lập, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của đơn vị.

2. Hoá đơn mẫu (do nhà in cung cấp): Là bản in thể hiện đúng, đủ các tiêu thức trên liên của hóa đơn giao cho người mua loại được phát hành, có số hóa đơn là một dãy các chữ số 0 và in hoặc đóng chữ “Mẫu” trên tờ hóa đơn.

untitled
MẪU THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN MỚI NHẤT

B. Những điểm lưu ý khi làm Thông báo phát hành hóa đơn:

- Thông báo phát hành hóa đơn và hoá đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại DN sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn. - Nếu lập Thông báo phát hành hóa đơn không đầy đủ nội dungKhông niêm yết Thông báo phát hành hóa đơn sẽ bị Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng. - Nếu chưa làm Thông báo phát hành hóa đơn mà DN đã xuất hóa đơn thì những hóa đơn đó là hóa đơn bất hợp pháp. Ngoài ra sẽ bị phạt từ 6.000.000 đến 18.000.000 - Khi DN nộp Thông báo phát hành cho cơ quan thuế: Nếu cơ quan thuế phát hiện sai sót thì trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo, cơ quan thuế phải có văn bản thông báo cho DN biết để DN có trách nhiệm điều chỉnh. - Nếu DN có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn nhưng khai thuế GTGT riêng thì từng đơn vị trực thuộc, chi nhánh phải gửi Thông báo phát hành cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. - Nếu DN có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn nhưng Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT cho đơn vị trực thuộc, chi nhánh thì đơn vị trực thuộc, chi nhánh không phải Thông báo phát hành hoá đơn. - Từ lần thứ 2 trở đi, nếu không có sự thay đổi về nội dung và hình thức hóa đơn phát hành thì không cần phải gửi kèm hóa đơn mẫu mà chỉ cần làm thông báo phát hành hóa đơn. Các bài viết liên quan: Những câu hỏi về hóa đơn, chứng từ, Những câu hỏi về khai Thuế GTGT...
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Thông báo phát hành hóa đơn mới nhất theo TT26/2015/TT-BTC

Thông báo phát hành hóa đơn mới nhất theo TT26/2015/TT-BTC

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo