Thông báo phát hành hóa đơn mới nhất theo TT26/2015/TT-BTC

haivtca Tác giả haivtca 05/04/2015 4 phút đọc

Đại lý thuế Công Minh xin được chia sẻ mẫu thông báo phát hành hóa đơn: Tải bản word

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------------- THÔNG BÁO Phát hành hóa đơn (Dành cho tổ chức kinh doanh đặt in, tự in)

  1. Tên đơn vị phát hành hoá đơn: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẠI LÝ THUẾ CÔNG MINH
  2. Mã số thuế: 0106761879
  3. 3. Địa chỉ trụ sở chính: Căn 605-CT5A, Khu đo thị Văn Khê, Q.Hà Đông, Tp.Hà Nội
  4. Điện thoại: 04 85 86 55 99
  5. Các loại hoá đơn phát hành:

STT

Tên loại hoá đơn Mẫu số Ký hiệu Số lượng Từ số Đến số Ngày bắt đầu sử dụng Doanh nghiệp in/Doanh nghiệp cung cấp phần mềm
Tên

MST

1

Hóa đơn GTGT 01GTKT3/001 TU/12P 100 01 100 26/03/2015 Công ty Cp In Hà Nội

0101181842

  1. Thông tin đơn vị chủ quản (trường hợp tổ chức dùng hóa đơn của đơn vị chủ quản đặt in, tự in): - Tên đơn vị:.......................................................... - Mã số thuế:......................................................... 7. Tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo:.Chi cục thuế Quận Cầu Giấy..
Ghi chú: Tổ chức tự in hóa đơn đặt in hoặc tự tạo phần mềm tự in hoá đơn để sử dụng không ghi cột Doanh nghiệp in/Doanh nghiệp cung cấp phần mềm.

Hà Nội., ngày.20 tháng.03.năm.2015

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁPLUẬT (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Các bài viết liên quan: Hướng dẫn tại quyết toán thuế TNCN, Phần mềm HTKK 3.3.1    
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Cách tải tờ khai quyết toán thuế TNCN 05/KK-TNCN theo thông tư 92

Cách tải tờ khai quyết toán thuế TNCN 05/KK-TNCN theo thông tư 92

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo