Thông báo phát hành biên lai thu phí lệ phí do cơ quan thu phí, lệ phí đặt in hoặc tự in

haivtca Tác giả haivtca 17/07/2024 9 phút đọc

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ bài viết Thông báo phát hành biên lai thu phí lệ phí do cơ quan thu phí, lệ phí đặt in hoặc tự in theo Quyết định 2180/QĐ-BTC về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài Chính.

Thông báo phát hành biên lai thu phí lệ phí do cơ quan thu phí, lệ phí đặt in hoặc tự in
Thông báo phát hành biên lai thu phí lệ phí do cơ quan thu phí, lệ phí đặt in hoặc tự in

Thông báo phát hành biên lai thu phí lệ phí do cơ quan thu phí, lệ phí đặt in hoặc tự in

- Trình tự các bước thực hiện:

+ Bước 1:

Cơ quan thu phí, lệ phí đặt in/tự in Biên lai, trước khi sử dụng Biên lai thu tiền phí, lệ phí phải gửi Thông báo phát hành biên lai thu phí, lệ phí bằng văn bản cho cơ quan Thuế trực tiếp quản lý chậm nhất 15 ngày trước ngày bắt đầu sử dụng theo Mẫu 04a Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2012/TT-BTC (đối với trường hợp cơ quan thu phí, lệ phí đặt in Biên lai) hoặc Mẫu 04b Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2012/TT-BTC (đối với trường hợp cơ quan thu phí, lệ phí tự in Biên lai) .

+ Bước 2: Cơ quan thuế thực hiện tiếp nhận:

  • Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.
  • Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.
  • Trường hợp hồ sơ được nộp thông qua giao dịch điện tử, việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ do cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.

- Cách thức thực hiện:

  • Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Thuế;
  • Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính;
  • Hoặc gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ gồm:

  • Thông báo phát hành biên lai thu phí, lệ phí đặt in theo Mẫu 04a Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2012/TT-BTC (đối với trường hợp cơ quan thu phí, lệ phí đặt in biên lai).
  • Thông báo phát hành biên lai thu phí, lệ phí tự in theo Mẫu 04b Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2012/TT-BTC (đối với trường hợp cơ quan thu phí, lệ phí tự in biên lai).

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho người nộp thuế.

Trường hợp cơ quan thuế không chấp nhận loại Biên lai thu tiền phí, lệ phí của cơ quan thu phí, lệ phí thì phải có văn bản trả lời chậm nhất 7 ngày trước ngày bắt đầu sử dụng theo thông báo phát hành của cơ quan thu phí, lệ phí.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan thu phí, lệ phí.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hồ sơ gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết.

Văn bản trả lời của cơ quan thuế trong trường hợp không chấp nhận loại Biên lai thu tiền phí, lệ phí của cơ quan thu phí, lệ phí.

- Lệ phí (nếu có): Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

  • Thông báo phát hành biên lai thu phí, lệ phí đặt in theo Mẫu 04a Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2012/TT-BTC (đối với trường hợp cơ quan thu phí, lệ phí đặt in biên lai).
  • Thông báo phát hành biên lai thu phí, lệ phí tự in theo Mẫu 04b Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2012/TT-BTC (đối với trường hợp cơ quan thu phí, lệ phí tự in biên lai).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): trường hợp người nộp thuế lựa chọn và gửi hồ sơ đến cơ quan thuế thông qua giao dịch điện tử thì phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Mời các bạn xem tiếp một số bài viết liên quan:

Từ khóa: Thông báo phát hành biên lai thu phí lệ phí do cơ quan thu phí lệ phí đặt in, Thông báo phát hành biên lai thu phí lệ phí do cơ quan thu phí lệ phí tự in,

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Thủ tục thông báo về ủy nhiệm lập biên lai thu tiền phí lệ phí

Thủ tục thông báo về ủy nhiệm lập biên lai thu tiền phí lệ phí

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo