Thời hạn nộp thuế TNDN tạm tính năm 2016

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 10/12/2016 5 phút đọc

Việc bỏ tờ khai thuế TNDN tạm tính từ thời điểm Quý 4 năm 2014, Các doanh nghiệp không phải nộp thêm loại tờ khai này vào mỗi quý cùng với tờ khai thuế GTGT và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Tuy nhiên doanh nghiệp vẫn phải nôp tiền thuế TNDN tạm tính? Vậy Thời hạn nộp thuế TNDN tạm tính năm 2016 và cách xác định số thuế cần phải nộp là bao nhiêu?

Thời hạn nộp thuế TNDN tạm tính năm 2016

Điều 17. Bổ sung Điều 12a, Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau: thoi-han-nop-thue-tndn-tam-tinh-nam-2016

“Điều 12a. Tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý và quyết toán thuế năm

Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh, người nộp thuế thực hiện tạm nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp của quý chậm nhất vào ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế; doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý.

Theo đó, thời gian nộp thuế TNDN chậm nhất là đến ngày 30/01/2017, Doanh nghiệp phải nộp thuế TNDN nếu có phát sinh tiền thuế

Số thuế phải nộp và mức phạt

"Trường hợp tổng số thuế tạm nộp trong kỳ tính thuế thấp hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán từ 20% trở lên thì doanh nghiệp phải nộp tiền chậm nộp đối với phần chênh lệch từ 20% trở lên giữa số thuế tạm nộp với số thuế phải nộp theo quyết toán tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế quý bốn của doanh nghiệp đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với số quyết toán. Đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp theo quý thấp hơn số thuế phải nộp theo quyết toán dưới 20% mà doanh nghiệp chậm nộp so với thời hạn quy định (thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm) thì tính tiền chậm nộp kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với số quyết toán. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra sau khi doanh nghiệp đã khai quyết toán thuế năm, nếu phát hiện tăng số thuế phải nộp so với số thuế doanh nghiệp đã kê khai quyết toán thì doanh nghiệp bị tính tiền chậm nộp đối với toàn bộ số thuế phải nộp tăng thêm đó tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm đến ngày thực nộp tiền thuế." Như vậy, tổng số thuế TNDN phải nộp tính tới thời điểm 30/01/2017 là tối thiểu 80% thuế TNDN trong năm Mực phạt: Hiện nay, mức phạt được áp dụng với phần thuế TNDN còn thiếu so với với 80% thuế TNDN trong năm được áp dụng theo mức thuế suất 0.03%/ngày. Và thời gian được tính bắt đầu từ ngày 01/02/2017 tới thời điểm Doanh nghiệp thực hiện nộp tiền thuế TNDN cho năm tài chính 2016.  
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Doanh thu dưới 1 tỷ không phải nộp mẫu 06 trong năm 2016 khi nào?

Doanh thu dưới 1 tỷ không phải nộp mẫu 06 trong năm 2016 khi nào?

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo