Thời hạn nộp mẫu 06 năm 2016 cho kỳ thuế năm 2017-2018

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 10/12/2016 4 phút đọc

Mãu 06/GTGT là mẫu biểu áp dụng cho các doanh nghiệp đăng ký phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Để được áp dụng phương pháp khấu trừ, Doanh nghiệp cần phải đáp ứng được điều kiện có doanh thu hàng năm trên 1 tỷ hoặc nếu đủ điều kiện, doanh nghiệp tự nguyện áp dụng theo phương pháp khấu trừ do đó phải nộp mẫu 06/GTGT. Vậy Thời hạn nộp mẫu 06 năm 2016 cho kỳ thuế năm 2017-2018 là thời điểm nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ

Thời hạn nộp mẫu 06 năm 2016 cho kỳ thuế năm 2017-2018

Căn cứ Thông tư 156/2013/TT-BTC tại Điều 11, Khoản 7 quy định về chuyển đổi phương pháp tính thuế như sau:
Thời hạn nộp mẫu 06 năm 2016 cho kỳ thuế năm 2017-2018
Thời hạn nộp mẫu 06 năm 2016 cho kỳ thuế năm 2017-2018

… Trường hợp người nộp thuế từ 01/01/2014 thuộc đối tượng được tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng thì gửi văn bản thông báo đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này. Người nộp thuế phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 20 tháng 12 của năm trước liền kề năm người nộp thuế thực hiện phương pháp tính thuế mới hoặc năm người nộp thuế tự nguyện áp dụng theo phương pháp khấu trừ.”

Như vậy, tất cả các Doanh nghiệp tư nghiệp đăng ký phương pháp tính thuế theo phương pháp khấu trừ kỳ thuế năm 2017-2018 thì sẽ phải nộp mẫu 06 tới cơ quan thuế trước ngày 20 tháng 12 năm 2016 cho cơ quan thuế quản lý đơn vị mình.

Đối tượng áp dụng: Thông thường sẽ là các doanh nghiệp có doanh thu trên TỜ KHAI THUẾ GTGT dưới 1 tỷ đồng và Các doanh nghiệp mới thành lập trong tháng Quý 4 năm 2015 đến Quý 3 năm 2016.

Trường hơp Doanh nghiệp đủ điều kiện sử dụng phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì được sử dụng mà không cần phải đăng ký với cơ quan thuế

Mời các bạn xem thêm bài viết

Doanh thu dưới 1 tỷ không phải nộp mẫu 06 trong năm 2016 khi nào?

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công tác phí có phải nộp thuế TNCN cho người lao động

Công tác phí có phải nộp thuế TNCN cho người lao động

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo