Mức thuế môn bài 2017 và thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 11/12/2016 7 phút đọc

Thuế môn bài là loại thuế Doanh nghiệp phải thực hiện nộp hàng năm khi doanh nghiệp vẫn hoạt động cho dù không đủ cả năm, Bắt đầu từ năm 201, mức thuế môn bài doanh nghiệp phải nộp là bao nhiêu, thời hạn chậm nhất doanh nghiệp phải nộp tờ khai cho các doanh nghiệp đang hoạt động bình thường là khi nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mức thuế môn bài 2017 và thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài

Mức thuế môn bài 2017 và thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài

Mức thuế môn bài 2017 và thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài
Mức thuế môn bài 2017 và thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài

Theo quy định, Nghị định 139/2016/NĐ-CP về phí lệ phí môn bài của Doanh nghiêpj, mức phí thuế môn bài đã được điều chỉnh đối với các doanh nghiệp như sau:

.Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:

a) Tổ chức có vn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 đồng/năm;

b) Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 đồng/năm;

c) Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác:1.000.000 đồng/năm.

Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức quy định tại điểm a và điểm b khoản này căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

2. Mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:

a) Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm: 1.000.000 đồng/năm;

b) Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm: 500.000 đồng/năm;

c) Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm: 300.000 đồng/năm.

Như vậy, đối với các doanh nghiệp mức phi môn bài rút lại chỉ còn 2 hai mức là 2 triệu và 3 triệu đối với mức vốn từ 10 tỷ trở xuống và trên 10 tỷ đồng.

Đây là cũng điểm lưu ý để cho các doanh nghiệp khi kê khai tờ khai thuế môn bài năm 2017 để thực hiện cho đúng.

Theo quy định Điều 17 Thông tư 156 năm 2013 có hướng dẫn về việc nộp tờ khai thuế môn bài như sau

"Đối với người nộp thuế đang hoạt động kinh doanh đã khai, nộp thuế môn bài thì không phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho các năm tiếp theo nếu không thay đổi các yếu tố làm thay đổi về mức thuế môn bài phải nộp.

- Trường hợp người nộp thuế có sự thay đổi các yếu tố liên quan đến căn cứ tính thuế làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp của năm tiếp theo thì phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho năm tiếp theo, thời hạn khai thuế chậm nhất là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi."

Các doanh nghiệp đang hoạt động trong năm 2016 mà phải nộp tờ khai thuế môn bài khi thuộc nhóm có phát sinh hoặc thay đối mức thuế môn bài cụ thể như thay đổi vốn qua ngưỡng 10 tỷ hoặc phát sinh thêm nghĩa vụ thuế môn bài cho các chi nhánh, địa điểm kinh doanh

Thời hạn nộp sẽ là chậm nhất ngày 31/12/2016

Mời các bạn xem thêm bài viết

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Thời hạn nộp thuế TNDN tạm tính năm 2016

Thời hạn nộp thuế TNDN tạm tính năm 2016

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo